Pla d'estudis

El màster no té especialitats. Els seixanta crèdits que cal cursar es componen de:

- Quinze crèdits obligatoris de la matèria Fonaments i Qüestions Crítiques d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí.

- Trenta-tres crèdits optatius d'assignatures escollides de quatre matèries:

  • Adquisició i Tractament de Dades en Oceanografia: Metodologia i Tècniques de Camp (18 crèdits oferts)

  • Biodiversitat i Ecologia Marina (27 crèdits oferts)

  • Oceanografia Física, Geològica i Biogeoquímica (18 crèdits oferts)

  • Anàlisi i Gestió Mediambiental Marina (21 crèdits oferts)


- Dotze crèdits obligatoris del treball final de màster.

El màster es pot cursar en dos anys, sempre que en un primer any es matriculin un mínim de vint crèdits.