Presentació

Els darrers anys, les polítiques culturals públiques i la revalorització social del patrimoni han comportat la creació o ampliació de nombroses institucions patrimonials i equipaments culturals que necessiten professionals capacitats per a les tasques de conservació, difusió i gestió del patrimoni. Aquest màster ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.

El màster Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.
Té un caràcter fonamentalment professionalitzador: l'objectiu principal és oferir als alumnes una formació teòrica i pràctica que els permeti assolir les eines necessàries per inserir-se en el camp professional del patrimoni.
Així mateix, en destaca el fet que és eminentment interdisciplinari tant en l'organització com en els continguts (hi participa professorat universitari de catorze departaments diferents) i interfacultatiu (amb professorat procedent de set facultats). A més, hi participa un bon nombre de professorat procedent de programes de mobilitat, tant de l'Estat espanyol com de l'estranger, i professorat extern convidat.
El màster, de 90 crèdits, s'imparteix des del curs 2006-2007 (com a títol propi, però, es va començar a oferir el curs 1995-1996). Comparteix una part de les assignatures amb el màster de Gestió Cultural.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  90
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  No
 • Places:  35
 • Llengua d'impartició:  Català i castellà
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2019-2020
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
 • Centre de gestió:  Facultat de Geografia i Història
 • Coordinació:  MARIA FELIU TORRUELLA
 • Dades de contacte   
  Secretaria del màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
  Facultat de Geografia i Història, despatx 3094 (hores: concretar per correu electrònic)
  museologia@ub.edu
  934 035 006
 • Tríptic