Presentació

El màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació es planteja com a objectiu general formar científics i professionals líders en l'estudi del canvi social i en la creació de tecnologies socials, capaços de proposar noves respostes als reptes col·lectius i de millorar les institucions i les societats.
Davant la condició estructural de canvis accelerats en la societat actual, la sociologia ofereix models i mètodes apropiats per diagnosticar i analitzar, en tota la seva complexitat, les transformacions socials que s'estiguin donant, per identificar i valorar les opcions de canvi, i per proposar i avaluar estratègies d'intervenció que permetin incidir positivament dibuixant futurs possibles i fomentant la creativitat i la innovació.

El màster pretén proporcionar una visió global del canvi social actual i dels reptes estratègics que planteja, una capacitat transversal per a l'anàlisi científica dels processos de transformació social i d'innovació, i la capacitat de dissenyar i avaluar models d'intervenció.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  90
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  Castellà: 80%, Anglès: 20%
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit (65,87 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019.
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
 • Centre de gestió:  Facultat d'Economia i Empresa
 • Coordinació:  ANNA ESCOBEDO CAPARROS
 • Comissió de Coordinació del màster
 • Dades de contacte   
  Dra. Anna Escobedo Caparros (coordinadora)
  Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions. Facultat d'Economia i Empresa.
  mastersociologia@ub.edu
  (+34) 934 035 828