Presentació

El màster oficial de Turisme Urbà constitueix una oportunitat per formar-se en un àmbit professional de gran dinamisme actual i futur, en un context de transformació ràpida de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel.ligent (smart city) i d'eclosió de l'entorn urbà com a escenari turístic. És un màster específic sobre turisme urbà, diferenciat d'altres de temàtica turística general, que incorpora dos àmbits nous i diferenciats: l'emprenedoria en destinacions urbanes i la generació de coneixement i intel.ligència turística.

El màster oficial de Turisme Urbà és una proposta formativa que pretén respondre a una demanda creixent de coneixement reglat en turisme urbà, a nivell de postgrau, en un context de transformació ràpida de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel.ligent (smart city) i d'eclosió de l'entorn urbà com a escenari turístic. L'objectiu general del màster és formar professionals i investigadors d'alt nivell per a l'exercici de diversos perfils professionals 'consolidats i nous' i per al disseny i gestió de projectes relacionats amb activitats de producció i consum turístic i activitats associades al turisme en entorns urbans.

És una proposta formativa diferenciada de les existents en temàtica turística, que tenen enfocaments i continguts més amplis. El màster oficial de Turisme Urbà és de caràcter específic, amb matèries sobre els fonaments del turisme urbà, l'estructura de producció i consum, i la direcció, planificació i gestió. A més, s'hi han incorporat dos eixos nous, que són bàsics en la proposta: l'emprenedoria en destinacions urbanes i la generació de coneixement i intel.ligència turística.

El màster està dirigit a titulats en turisme i a titulats universitaris en disciplines de l'àmbit de les ciències humanes, socials, econòmiques i jurídiques relacionades 'atès el caràcter transversal i multidisciplinari del turisme', que vulguin adquirir una formació avançada i especialitzada per treballar en els àmbits professionals del turisme urbà.

Dades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  30
 • Llengua d'impartició:  castellà
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2019-2020
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Turisme Urbà
 • Centre de gestió:  Facultat de Geografia i Història
 • Coordinació:  DOLORES SANCHEZ AGUILERA
 • Tríptic