Enrolment

MATRÍCULA ONLINE Abierta desde el 12 al 30 de Septiembre

Accés al formulari d'automatrícula.

Recordem que la matrícula és tutoritzada. Un cop seleccionades les assignatures, envieu el formulari al tutor. Després de la seva autorització, rebreu un correu electrònic avisant que podeu continuar la matrícula

MATRÍCULA PRESENCIAL

Abierta desde el 5 al 20 de Septiembre

Formalització de la matrícula: presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova 143), en horari d'atenció al públic (Matins: de 9:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres; Tardes: de 16 a 18 hores de dilluns a dijous).

S'haurà d'aportar la sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.

MÉS INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Preu oficial curs 2016-17: Segons el Decret de Preus publicat per la Generalitat de Catalunya per al curs 2016-17, i en aplicació del que estableix el Consell Social de la UB de data 22 de juny de 2016, s'informa que el preu del crèdit dels màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades serà:

  • 46,50 euros / crèdit
  • 82 euros / crèdit (alumnes no nacionals dels països membres de la Unió Europea)

Crèdits a matricular

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

La normativa preveu la convalidació d'un màxim de 9 crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

  • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
  • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació