Assessment

Els períodes d’avaluació coincideixen amb els propis de la Facultat de Filologia. Els períodes d’avaluació per al curs 2013-2014, són:

  • Del 8 al 23 de gener (assignatures del Q1)
  • Del 2 al 16 de juny (assignatures del Q2)

La reavaluació tindrà lloc:

  • Del 17 al 30 de juny (assignatures del Q1)
  • De l’1 al 10 de setembre (assignatures del Q2)

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques de la seva assignatura. Es recorda als estudiants que l’avaluació continuada implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre.