Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Matrícula
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Guia docent
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada


Més informació

Adreça electrònica:

SED Farmàcia
montsecastilla@ub.edu
angelsbarcelo@ub.edu
Coordinador
master.aigua@ub.edu


Telèfon:
+34 934 021 878


Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentación

logo máster agua

Aquest Màster es troba en procés d'extinció i queda substituït per l'actual Màster universitari oficial "Ciència i gestió integral de l'aigua " de la UB, amb 120 crèdit.

 

L’aigua, element imprescindible per a la vida, és un component clau per al desenvolupament equilibrat de la nostra societat. Cada vegada són més els actor que la gestionen, i la seva investigació s’aborda des de múltiples àrees de coneixement.

La Universitat de Barcelona, amb el Màster universitari oficial “Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible”, planteja una formació integral, tranversal i holística en l’estudi de l’aigua des d’un doble vessant formatiu: el professional i el d’iniciació a la recerca.

El Màster ofereix una formació tècnica i científica especialitzada en el coneixement i els processos en què intervé l’aigua. El principal objectiu és abordar una perspectiva interdisciplinària de la gestió global i integrada del cicle de l’aigua, en la que s’inclouen, a més dels aspectes tècnics, els econòmics i jurídics.

L’administració pública i l’empresa privada requereixen tècnics capacitats en diverses branques de les tècniques i les ciències de l’aigua. La configuració holística del Màster permet que tant els professionals en actiu com els estudiants acabats de titular trobin els recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat laboral. Aporta un advantatge competitu per al seu posicionament i un mèrit enl'accès al mercat laboral.

El Màster està organitzat per l’Institut de Recerca de l’Aigua de la UB, la qual cosa avala una formació diferencial, donada la tradició i prestigi acadèmic i de recerca d’una universitat capdavantera i implicada en la transferència tecnològica i científica a al indústria, a l’administració pública i a la societat en general.

En  el Màster participen docents de 9 facultats de la UB i professionals en actiu de múltiples sectors industrials amb diferents perfils laborals, així com experts de les administracions públiques.

El màster s’adreça principalment a titulats universitaris interessats en aquest tema que disposin d’una formació bàsica suficient i que vulguin adquirir un coneixement global, a més de coneixements específics, sobre l’aigua.

Fulletó informativu  

Centro de gestión: Facultad de Farmacia
Créditos ECTS: 90
Plazas: 30
Idioma/as de docencia: español
Denominación del título que obtendrá el estudiante:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGUA: ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO Y GESTIÓN SOSTENIBLE

Nombre y apellidos del coordinador/a: Josefina C. Tapias Pantebre
Dirección electrónica: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

Información y trámites
Secretaría de Estudiantes y Docencia
Montserrat Castilla: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
M. Àngels Barceló: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
Teléfono: 934 021 878

Para información general sobre los másters universitarios de la UB, consultar la web: Preguntas más frecuentes

 

 

© Universitat de Barcelona