Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Antropologia Biològica Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_4_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada
Gestió Administrativa:
Secretaria d'Estudiants i
Docència
Facultat de Biologia


Gestió Acadèmica:
Dra. Araceli Rosa
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i
Ciències Ambientals
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 643
08028 Barcelona

Tel: 934 021 461
araceli.rosa@ub.edu
Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació

El màster d'Antropologia Biològica té com a finalitat oferir als graduats en Ciències Experimentals i en Humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, l’evolució i les implicacions biomèdiques. La titulació respon a la demanda creixent d’especialistes en l’àmbit de la biologia humana i l’antropologia física, i aporta coneixements i metodologies pròpies de l’especialitat i les àrees afins (fisiologia, genètica, zoologia, medicina, arqueologia).

L’enfocament de la titulació és preferentment investigador i ofereix la possibilitat de col·laborar amb empreses de l’àmbit i, fins i tot, de desenvolupar el treball final de màster en col·laboració amb institucions externes. La formació se centra en dues especialitats: Antropologia Física i Forense, i Antropologia Molecular i Aplicacions Biomèdiques.

Aquests estudis s’adrecen a persones que estiguin interessades en els àmbits següents:
  • Antropologia forense i tècniques d’identificació individual, osteològica i molecular.
  • Antropologia aplicada a l’arqueologia, incloses la tafonomia, la demografia i la reconstrucció de poblacions antigues.
  • Evolució humana, primatologia i prehistòria.
  • Antropologia molecular.
  • Aplicacions biomèdiques de la diversitat molecular humana en citogenètica, malalties complexes i epidemiologia genètica.

Aquest màster inclou tots aquests temes de manera profunda i interrelacionada. Més del 50% dels continguts s’imparteixen de manera aplicada als laboratoris propis d’osteologia, biologia molecular i informàtica. 

 

Interuniversitari: SI
Universitat coordinadora: 
Universitat de Barcelona
Universitats participants:

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona

Centre de gestió: Facultat de Biologia

Orientació/Especialitat: ---
Modalitat: 

Règim d’estudi: 
Complements de Formació: NO

Crèdits ECTS: 60
Places: 40
Idioma/es d’impartició de l’ensenyament: les classes de màster seran principalment en castellà (o català si tot els estudiants matriculats vénen d'universitats catalanes). Una part considerable dels continguts (bibliografia) i dels treballs que realitzin els estudiants es faran seran anglès, per la qual cosa s'ha de tenir un nivell adequat de comprensió lectora i escrita en anglès, com a mínim. Els estudiants de parla anglesa necessiten d’un nivell de comprensió de català o castellà suficient com per a poder seguir les classes.

Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: MÀSTER UNIVERSITARI EN ANTROPOLOGIA BIOLÒGICA  

Nom i cognoms de la coordinadora: Araceli Rosa
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
Telèfon: 934 021 461
Fax: 934 035 740 

Full informatiu: 

 

© Universitat de Barcelona