Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Antropologia Biològica Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada
Gestió Administrativa:
Secretaria d'Estudiants i
Docència
Facultat de Biologia


Gestió Acadèmica:
Dra. Araceli Rosa
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i
Ciències Ambientals
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 643
08028 Barcelona

Tel: 934 021 461
araceli.rosa@ub.edu
Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació

El màster d'Antropologia Biològica té com a finalitat oferir als graduats en Ciències Experimentals i en Humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, l’evolució i les implicacions biomèdiques. La titulació respon a la demanda creixent d’especialistes en l’àmbit de la biologia humana i l’antropologia física, i aporta coneixements i metodologies pròpies de l’especialitat i les àrees afins (fisiologia, genètica, zoologia, medicina, arqueologia).

L’enfocament de la titulació és preferentment investigador i ofereix la possibilitat de col·laborar amb empreses de l’àmbit i, fins i tot, de desenvolupar el treball final de màster en col·laboració amb institucions externes. La formació se centra en dues especialitats: Antropologia Física i Forense, i Antropologia Molecular i Aplicacions Biomèdiques.

Aquests estudis s’adrecen a persones que estiguin interessades en els àmbits següents:
  • Antropologia forense i tècniques d’identificació individual, osteològica i molecular.
  • Antropologia aplicada a l’arqueologia, incloses la tafonomia, la demografia i la reconstrucció de poblacions antigues.
  • Evolució humana, primatologia i prehistòria.
  • Antropologia molecular.
  • Aplicacions biomèdiques de la diversitat molecular humana en citogenètica, malalties complexes i epidemiologia genètica.

Aquest màster inclou tots aquests temes de manera profunda i interrelacionada. Més del 50% dels continguts s’imparteixen de manera aplicada als laboratoris propis d’osteologia, biologia molecular i informàtica. 

 

Interuniversitari: SI
Universitat coordinadora: 
Universitat de Barcelona
Universitats participants:

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona

Centre de gestió: Facultat de Biologia

Orientació/Especialitat: ---
Modalitat: 

Règim d’estudi: 
Complements de Formació: NO

Crèdits ECTS: 60
Places: 35
Idioma/es d’impartició de l’ensenyament: les classes de màster seran principalment en castellà (o català si tot els estudiants matriculats vénen d'universitats catalanes). Una part considerable dels continguts (bibliografia) i dels treballs que realitzin els estudiants es faran seran anglès, per la qual cosa s'ha de tenir un nivell adequat de comprensió lectora i escrita en anglès, com a mínim. Els estudiants de parla anglesa necessiten d’un nivell de comprensió de català o castellà suficient com per a poder seguir les classes.

Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: MÀSTER UNIVERSITARI EN ANTROPOLOGIA BIOLÒGICA  

Ara també podeu trobar-nos en twitter: @AntroBiologica 

Nom i cognoms de la coordinadora: Araceli Rosa
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
Telèfon: 934 021 461
Fax: 934 035 740 

 

El màster d'Antropologia Biològica ha superat, durant el mes de febrer 2016, l'ACREDITACIÓ realitzada per l'AQU. El procés d'ACREDITACIÓ ha valorat les següents dimensions: Qualitat del programa formatiu, adequació de la informació publica, eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, adequació del professorat al programa formatiu, eficàcia dels sistemes de recolzament al aprenentatge i la qualitat del resultats del programa formatiu. Aquesta RESOLUCIÓ queda recollida també en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

 

© Universitat de Barcelona