Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Aqüicultura Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
General information
General information
Objectives and admission
Objectives
and competences
Student profile and access requirements
Pre-enrolment
Admission list
Curriculum
Curriculum
Credit recognition
Final project
Teaching methodology and evaluation system
Organization and teaching methodology
Evaluation System
Support for studying
Grants and financial aid
Support and guidance
Mobility
Academic information
Enrolment
Calendar, timetables, classrooms
and assessment
Plans docents i Professorat
Curricular placements
Course details
General information
and indicators
Related links
Dubtes, queixes i suggeriments
News and notices
Images gallery
Job offers

Gestió Administrativa:
Secretaria d'Estudiants i Docència. Facultat de Biologia

Tel. 934 021 087

Gestió Acadèmica:
Dra. Maria Isabel Navarro

Dep. Fisiologia
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 645
08028 Barcelona
Tel: 934 021 532
Fax: 934 110 358
mnavarro@ub.edu
Imatge de diagramació
 

SOLICITUD MODIFICACIÓN MATRÍCULA (del 2/10 al 30/10) Print
NOU!!! Solicitud para modificar la matrícula
 
© Universitat de Barcelona