Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Biodiversitat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents i professorat
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes i suggeriments
Avisos i notícies
Doctorat
Ofertes de feina
Gestió Administrativa:
Secretaria d'Estudiants i
Docència
Facultat de Biologia


Tel: 934 021 087
ana.cuchi@ub.edu


Gestió Acadèmica:
Dr. Miquel A. Arnedo
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i
Ciències Ambientals
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 643
08028 Barcelona

marnedo@ub.edu

Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació

L’estudi de la biodiversitat és una àrea emergent de la biologia que en els darrers temps ha transcendit cap al domini públic i polític. Conèixer la diversitat dels éssers vius, el seu origen i evolució, i assegurar-ne la conservació té un interès no solament acadèmic, sinó que resulta imprescindible per assegurar un desenvolupament sostenible de la nostra societat i una correcta gestió del territori i del medi natural.

El Màster Oficial de Biodiversitat s’adreça a llicenciats i graduats, preferentment de l’àmbit de les biociències, ciències ambientals i afins, i a professionals de la docència, Administració pública, ONG, consultors ambientals, etc. interessats en una formació actualitzada i d’alta qualitat en l’estudi i conservació de la biodiversitat. 


Universitats participants: Universitat de Barcelona 

Centre de gestió: Facultat de Biologia

Orientació/Especialitat:

Aquest màster ofereix dues especialitats:
  • Biologia Evolutiva. Pensada per a futurs investigadors que treballin en recerca fonamental en l’àmbit de la biodiversitat, proporciona coneixement i eines per reconstruir relacions evolutives i històries poblacionals des del nivell de gen al d’espècie fins al de comunitat, i utilitzar aquesta informació per fer inferències sobre l’origen i manteniment de la biodiversitat, els processos evolutius, adaptatius i de diversificació, i la relació dels organismes amb el medi.
  • Biologia de la Conservació i Gestió de la Biodiversitat. Pensada per a futurs investigadors i gestors del patrimoni natural, proporciona coneixement i eines sobre els mecanismes que regulen la biodiversitat, la seva trajectòria i evolució; per avaluar l’impacte humà, i gestionar i avaluar la biodiversitat, entre d’altres.

A més, ofereix tot un ventall de divuit assignatures optatives altament específiques, que permeten a l’alumne fer-se un perfil propi d’aquest màster.

Modalitat: Presencial
Règim d’estudi: 
Complements de Formació: NO

Crèdits ECTS: 60

Places: 45

Idioma/es d’impartició de l’ensenyament: català, espanyol, anglès
Preu orientatiu:

Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: MÀSTER UNIVERSITARI EN BIODIVERSITAT 

Nom del coordinador: Miquel A. Arnedo ( Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la )

Informació i tràmits

  • Informació general: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
  • Gestió administrativa: Secretaria d'Estudiants i Docència - Telèfon: 934 021 087
  • Gestió acadèmica: Miquel A. Arnedo ( Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la )

Full informatiu: Tríptic del màster universitari 

 

El Màster en Biodiversitat ha superat, durant el mes de desembre de 2016, l'ACREDITACIÓ realitzada per l'AQU. El procés d'ACREDITACIÓ ha valorat les següents dimensions: qualitat del programa formatiu, adequació de la informació publica, eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, adequació del professorat al programa formatiu, eficàcia dels sistemes de recolzament al aprenentatge i la qualitat del resultats del programa formatiu. El conjunt de les valoracions fetes ha suposat valorar al Màster en Biodiversitat amb la qualificació d'ACREDITAT. Aquesta RESOLUCIÓ queda recollida també en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCTdel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

 

© Universitat de Barcelona