Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Māster universitari: Biodiversitat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_5_peque.jpg
 
General information
General information
Objectives and admission
Objectives
and competences
Student profile and access requirements
Pre-enrolment
Admission list
Curriculum
Curriculum
Credit recognition
Final project
Support for studying
Grants and financial aid
Support and guidance
Mobility
Academic information
Enrolment
Calendar, timetables, classrooms
and assessment
Course plans and teaching staff
Course details
General information
and indicators
Related links
Queries, complaints and suggestions
News and notices
Doctorate
Job offers
Gestiķ Administrativa:
Secretaria d'Estudiants i
Docčncia
Facultat de Biologia


Tel: 934 021 087
ana.cuchi@ub.edu


Gestiķ Acadčmica:
Dr. Miquel A. Arnedo
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i
Cičncies Ambientals
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 643
08028 Barcelona

marnedo@ub.edu

Imatge de diagramació
 

General information and indicators Print

En aquest apartat es presenten les dades més significatives de l’ensenyament.

Aquestes dades sorgeixen de tot un conjunt d’indicadors vinculats a diferents procediments que formen part del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (SAIQU) del propi centre.

Aquestes dades ens permeten mesurar i fer un seguiment del desplegament de l’ensenyament, fer propostes que permetin una millora continuada del mateix i un rendiment de comptes als diferents grups d’interès existents i la societat en general.

Dades i indicadors del màster en Biodiversitat (a partir del curs 2012/13)
 
© Universitat de Barcelona