Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Genètica i Genòmica Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_5_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules
Plans docents i professorat
Doctorat
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina

Facultat de Biologia

GESTIÓ ADMINISTRATIVA:
Secretaria d'Estudiants i Docència
master.genetica@ub.edu


GESTIÓ ACADÈMICA:
Dr. Francesc Mestres

Dep. GENÈTICA
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 643
08028 Barcelona


master.genetica@ub.edu
Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació

El Màster en Genètica i Genòmica és una aportació estratègica del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona donada la rellevància que aquestes disciplines estan prenent dins tots els àmbits de la Biologia. En aquests moments la Genòmica ha esdevingut imprescindible per entendre des de malalties humanes al desenvolupament dels animals i les plantes, passant per l’evolució de les espècies i les seves relacions entre elles i el medi ambient. Aquest Màster pretén formar nous professionals i investigadors en el camp de la Genètica i la Genòmica, preparats científicament i tecnològica per afrontar el reptes  actuals d'aquestes disciplines científiques. El Màster té una forta orientació investigadora, tant bàsica com aplicada, en genètica, evolució, desenvolupament i biomedicina en el seu sentit més ampli i proporciona la formació necessària per accedir a estudis de tercer cicle. També capacita per a l'exercici professional en noves tecnologies d'anàlisi genètica i, sobretot, genòmica, cosa que permetrà incorporar-se, com a personal altament qualificat en empreses i institucions on aquests tipus d’anàlisis són cada vegada més importants com hospitals, centres de diagnòstic i empreses d'anàlisi o genotipat.

El professorat que imparteix aquest Màster té una gran experiència de recerca en Genètica i Genòmica i lidera, en la majoria de casos, grups punters en aquests camps, cosa que assegura que els estudiants rebin una formació absolutament actualitzada i profunda dels coneixements actuals. A més, el Máster compta amb la col·laboració d’investigadors del CNAG (Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica), un centre de referència internacional pel que fa als estudis de Genòmica. 

L'oferta d'aquest Màster és única en el conjunt d'Universitats espanyoles i pretén donar una visió general i actualitzada de l'estructura, funció, regulació i evolució dels gens i genomes aplicat a diferents camps de la Biologia com són el desenvolupament embrionari i les cèl·lules mare, les malalties humanes i l'evolució molecular. 

 

© Universitat de Barcelona