Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació

Descarregar fulletó informatiu

El màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és un màster conjunt de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona que pretén proporcionar a l'estudiant una formació que integri les principals línies d'R+D+I que s'estan desenvolupant en el camp de l'exploració i la caracterització tant geològica com geofísica de reservoris geològics.

En aquest sentit, un dels objectius principals d'aquest màster es familiaritzar l'estudiant amb l'ús de les tècniques i les eines més modernes que, en aquest entorn, actualment estan desenvolupant els equips d'investigació involucrats en la docència d'aquest màster.

Entre aquestes últimes tècniques i eines, cal destacar les que fan referència a la caracterització tridimensional de reservoris i la modelització tant analògica com numèrica de processos geològics. Amb una implantació creixent i accelerada, aquestes tècniques són bàsiques per caracteritzar eficaçment sistemes estructurals i reservoris sedimentaris.  


Interuniversitari: 

Universitat coordinadora: Universitat de Barcelona

Universitats participants:

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona

Centre de gestió: Facultat de Ciències de la Terra

Complements de Formació: No

Credits ECTS*: 60

Plaçes: 25

Idioma/es d'impartició de la docència:: Anglès i ocasionalment castellà 

Denominació del títol que obtindrá l'estudiant:: MÁSTER UNIVERSITARI EN GEOLOGIA I GEOFÍSICA DE RESERVORIS

 

Crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): una forma de mesurar el treball requerit per dur a terme un estudi universitari. Un semestre equival a 30 crèdits ECTS. Un crèdit correspon a 25-30 hores de treball. Els ECTS permeten als estudiants moure's entre universitats europees.

 


Nom i Cognoms del coordinador: Juan José Ledo Fernandez

Facultat de Ciències de la Terra

Informació administrativa:  Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

Telèfon: +34 934 021 337 

 

   

 

 

 

© Universitat de Barcelona