Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Llista d'admesos Imprimir


MASTER EN GEOLOGIA I GEOFÍSICA DE RESERVORIS

Llista de candidats admesos en la 1ª reunió de la Comissió Coordinadora del Màster

Admesos (Número de Document de Identificació Personal o Passaport):


1- HM234812

2- 1718165739

3- AM3027272

4- G28247109

5- AO7538573

6- AQ674228

7- XT600885

8- A11487703

9- 1707497028

10- RL2760091

11- 15826440

12- 70915320H

13- 44331628W

14- 74011473A

15- 130347187

16- 502340748


 

Llista d’espera (Número de Documento de Identificació Personal o Passaport):


1- K0257242


 


Notes:


- Els candidats que no han pagat la taxa de pre-inscripció o no han lliurat la documentació complementària abans del dijous 5 d’abril no s’han pres en consideració en l’elaboració d’aquesta primera llista d’admesos.


 - En aquesta primera reunió de la Comissió Coordinadora del Màster s’ha establert que ara només es podien admetre un màxim de 15 candidats.


- En la selecció d’admesos s’han prioritzat els candidats procedents de països estrangers per a facilitar la llarga tramitació de la documentació (visats, etc) que aquests precisen per a incorporar-se en el màster. En la segona i tercera reunió, en canvi, es prioritzaran els candidats estatals o procedents de països de la CEE.


- Els candidats inclosos en la llista d’espera podran accedir a una plaça d’admesos si es produeixen baixes en la llista d’admesos. En cas contrari, tornaran a ser considerats en la segona reunió de la Comissió Coordinadora del Màster que tindrà lloc el dia 6 de juliol i en la qual s’admetran fins a 10 candidats nous.


 


Barcelona a 6 d’abril de 2018


La Comissió Coordinadora del Màster


 
© Universitat de Barcelona