Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_10_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Curs 2014-15 Imprimir

  • Graduate Studies Opportunity in Petromagnetism - University of Alberta


  • 15 PhD positions in PRIDE: The Marie­Curie Excellent Training Network PRIDE (Drivers of Pontocaspian biodiversity Rise and Demise) is seeking to recruit 15 Early Stage Researchers (ESRs) to be hosted in ten top institutes across Germany, the Netherlands, Romania and the United Kingdom

  • Workshop on Public Speaking (by Barbara Pastor and Cormak Walsh) - Small groups in Catalan, Spanish and English. Dates: February 10 and 12, 2015 (16-18 h) and July 6, 2015
    • Registration: Secretaria de la Facultat de Geologia, from January 15 to February 9, 2015 

  • Beca de Col·laboració per donar suport al Programa de Doctorat CC de la Terra i als Màsters Oficials de la Facultat de Geologia

  • Convocatòria per a la concessió de dos ajuts a l’estudi del Màster oficial de Geologia i Geofísica de Reservoris (REPSOL-UB) - Curs 2014-15
 
© Universitat de Barcelona