Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_5_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Treball Final de Màster Imprimir

El Treball Fi de Màster (TFM) de 20 ECTS consisteix en el disseny i execució d’un treball de recerca relacionat amb la temàtica del màster que pot realitzar-se en les institucions participants en la docència del màster o bé en entitats col·laboradores externes. És un treball experimental (d’una durada de 5 a 6 mesos) que s’acaba amb la presentació d’una memòria escrita i la seva defensa oral davant d’un tribunal.

Les principals línies d’investigació contemplades són: Anàlisi i arquitectura de conques, Anàlisi de diagrafies i petrofísica, Diagènesi, Dinàmica litosfèrica, Geologia estructural, Geofísica litosfèrica i superficial, Geologia i Geofísica de reservoris, Monitorització de reservoris, Modelització geològica i geofísica, Sedimentologia, Sísmica de reflexió, Sistemes petrolers.

En els documents adjunts trobareu la descripció i la normativa completa del TFM així com diferents annexos.

 


 
 
© Universitat de Barcelona