Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_5_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Preinscripció Imprimir

Calendari de preinscripció i matriculació pel curs 2018-2019

Períodes de preinscripció

Resolució d’admissions

Data límit pagament reserva de plaça*

Període de matrícula

Del 22 de gener al 23 de març del 2018

6 d’abril del 2018

30 d’abril del 2018

Del 3 al 14 de setembre de 2018

Del 9 d’abril al 29 de juny del 2018

6 de juliol del 2018

21 de juliol del 2018

Del 9 de juliol al 7 de setembre del 2018

12 de setembre del 2018

13 de setembre del 2018

 

Procediment per fer la preinscripció:

Emplenar el formulari en línia

Documentació que caldrà adjuntar (mida màxima dels fitxers 1,5Mb)

1. Carta de motivació.

2. Còpia del títol de llicenciat o equivalent*

3.  CV complet.

4.  DNI o equivalent.

5.  Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades*.

Posteriorment, en el període de matrícula, es presentaran a la Secretaria de la Facultat de Ciències de la Terra els originals i una còpia de cada document per compulsar-los.

*En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica 

 

Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir. 

 

 

 
© Universitat de Barcelona