Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Preinscripció Imprimir

Preinscripció per al curs 2019-2020

Períodes de preinscripció

Resolució d’admissions

Data límit pagament reserva de plaça

Període de matrícula

Del 11 de febrer al 29 de març

4 d’abril

30 de juny

En el mes de setembre. Dates per determinar

Del 8 d’abril al 12 de juliol

15 de juliol

6 de setembre

Del 16 de juliol al 10 de setembre

12 de setembre

14 de setembre

 

Procediment per fer la preinscripció:

 Emplenar el formulari en línia

 

Documentació que caldrà adjuntar (mida màxima dels fitxers 1,5Mb):

 

1. Còpia del títol de llicenciat o equivalent.*

2. Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades*.

3.  Equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers. Pots sol·licitar aquest document de forma gratuïta en el Ministeri d’Educació i Formació Professional:

 http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano      

  mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

4.  DNI /NIE o passaport.

5.  Curriculum Vitae complet.

6. Carta de motivació.

 

Pagament de la preinscripció:

En el moment de formalitzar la preinscripció del màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en les quals s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Sols es tramitarà la seva devolució si el màster no arriba a impartir-se.

*AVÍS: En cas d’admissió, i per formalitzar la matrícula, cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica . La documentació original, y una còpia de cada document, es presentarà en la Secretaria de la Facultat de Ciències de la Terra. En aquest moment, els alumnes amb titulació estrangera hauran de fer un pagament de 218,15 euros en concepte de "Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster".

 

 

 
© Universitat de Barcelona