Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Pla d'estudis Imprimir

Màster de 60 crèdits ECTS

 

   
Distribució:

 

Crèdits obligatoris: 15 ECTS

Codi

Assignatura

Crèdits

Tipus

568880

Geologia i Geofísica avançada  

G1: Geofísica

5

Obligatori

G2: Geologia

568881

Sísmica de reflexió: Processat i interpretació

5

Obligatori

568882

Anàlisi integrat d’un anàleg real de conca i reservori

5

Obligatori

 

Crèdits optatius: 20 ECTS (a triar entre aquesta oferta de 37.5 ECTS)

Codi

Assignatura

Crèdits

Tipus

568884

Geologia de reservoris

2.5

Optatiu

568885

Diagènesi

2.5

Optatiu

568886

Anàlisi de conques

2.5

Optatiu

568887

Sistemes petrolers

2.5

Optatiu

568888

Sedimentologia clàstica

2.5

Optatiu

568889

Sedimentologia carbonàtica

2.5

Optatiu

568890

Geologia estructural

2.5

Optatiu

568891

Modelització 3D geològica i de reservoris

2.5

Optatiu

568892

Arquitectura de conques

2.5

Optatiu

568893

Dinàmica litosfèrica i topografia

2.5

Optatiu

568894

Caracterització geofísica i monitorització de reservoris

2.5

Optatiu

568895

Anàlisi de diagrafies de sondejos i petrofísica

2.5

Optatiu

568896

Anàlisi de dades geofísiques

2.5

Optatiu

568897

Geofísica superficial

2.5

Optatiu

568898

Adquisició en el camp de dades geofísiques

2.5

Optatiu

 

Treball Final de Màster: 25 ECTS

Codi

Assignatura

Crèdits

Tipus

568883

Treball Final de Màster

25

Obligatori

 
© Universitat de Barcelona