Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Matrícula Imprimir

PERÍODE DE MATRÍCULA

Del 3 al 21 de setembre de 2018

Tots el alumnes podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Ciències de la Terra, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Pas 1. Aportar  la  documentació

·       1 fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.

·      Original i còpia del títol de llicenciat o equivalent (traduït i legalitzat per via diplomàtica).

·       Original i còpia del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per via diplomàtica).

 

Pas 2.  Inici de matrícula

Un cop s’hagi obert el període de matrícula, entrar a la pàgina següent:

http://www4.giga.ub.edu/acad/pops/tfitxes/1/actius_m.php

En aquesta fase cal introduir les dades personals i escollir les assignatures obligatòries i les optatives fins a completar 60 crèdits, d’acord amb l’estructura del màster i amb la supervisió del coordinador del màster.

 

Pas 3. Autorització

Heu de rebre la validació/acceptació del coordinador del màster de les assignatures que heu escollit.

 

Pas 4. Finalització de la matrícula

Tornar a entrar a la pàgina d’automatrícula per confirmar les dades.

 

Pas 5. Pagament de la matrícula

1.    En el cas que tingueu dret a algun tipus de deducció econòmica, heu de passar per la Secretaria per adjuntar la documentació que certifiqui la possible deducció i poder modificar la matrícula.

2.    Si no s'ha de fer cap tipus de modificació heu de fer efectiu el pagament abans de la data indicada en el resguard imprès.

 

Consulteu la informació dels ajuts disponibles:

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/beques_ajuts/beques_ajuts.html

 Més informació:    http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

 

 
© Universitat de Barcelona