Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Novetats
Introducció

Descarregar tríptic informatiu

 

El màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és un màster conjunt de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la participació de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que pretén proporcionar a l’estudiant una formació que integri les principals línies de I+D+I que s’estan desenvolupant en el camp de l’exploració i la caracterització tant geològica com geofísica de reservoris geològics.

En aquest sentit, un dels objectius principals d’aquest màster és familiaritzar a l’estudiant amb l’ús de les tècniques i les eines més modernes que, en aquest entorn, actualment estan desenvolupant els equips d’investigació responsables de la docència d’aquest màster.

Entre aquestes últimes tècniques i eines, cal destacar les que fan referència a la caracterització tridimensional de reservoris i la modelització tant analògica com numèrica de processos geològics. Amb una implantació creixent i accelerada, aquestes tècniques són bàsiques per a caracteritzar eficaçment sistemes estructurals i reservoris sedimentaris. 


Interuniversitari:

Universitat coordinadora: Universitat de Barcelona

Universitats i principals entitats participants:

  • Universitat de Barcelona (UB)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC)
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Centre de gestió: Facultat de Ciencies de la Terra

Complements de Formació: No

Crèdits ECTS*: 60

Places: 25

Idioma/es d'impartició de la docència: Anglès i molt ocasionalmente espanyol.

Denominació del títol que obtindrà l'estudiant: MÀSTER UNIVERSITARI EN GEOLOGIA i GEOFÍSICA DE RESERVORIS

 

Crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): una forma de mesurar el treball requerit per a realitzar un estudi universitari. Un semestre equival a 30 crèdits ECTS. Un crèdit correspon a 25-30 hores de treball. Els ECTS permeten als estudiants moure's entre universitats europees. 


Nom i cognoms del coordinador: Juan José Ledo Fernández

Facultat de Ciències de la Terra

Informació administrativa:  Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

Telèfon: +34 934 021 337 

   

 

 

© Universitat de Barcelona