Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Immunologia Avançada (UB-UAB) Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_10_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil, requisits i documentació d'accés 2019-20
Preinscripció i Matrícula 2019-20
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis i Idioma de docència
Reconeixement
de crèdits
Treball fi de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Calendari, horaris,
aules i avaluació 2018-19
Plans docents
i professorat
Handbook i Controlbook
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada

Facultat de Biologia

COORDINADOR
Dr. Jorge Lloberas
master.immunologia@ub.edu

INFORMACIÓ
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona
Telèfon: +34 934 037 166
Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació

La immunologia és una branca de les ciències biomèdiques que estudia el funcionament fisiològic i patològic del sistema immunitari. El seu estudi permet resoldre problemes de patologies complexes d’importància cabdal en la salut pública. El seu desenvolupament metodològic l’han fet una eina essencial en la biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d’eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món. Això està directament relacionat amb el fet que, des de fa cent cinquanta anys, la immunologia ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia antitumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris. La potencialitat dels coneixements que es vertebren al voltant del màster d’Immunologia obre un ventall ampli de possibilitats en diferents àmbits, com ara recerca i docència, biotecnologia, medicina i veterinària. A més a més, el coneixement integral del sistema immunitari ha d’aportar la capacitat de valorar els processos patològics en què el sistema immunitari està directament implicat i els associats a altres sistemes fisiològics.

ANTECEDENTS
El Màster Universitari en Immunologia Avançada, és un màster interuniversitari participat per la Universitat de Barcelona (actual coordinadora) i la Universitat Autònoma de Barcelona.
VERIFICACIÓN POSITIVA de conformitat amb el que es disposa en l'article 25.7 del Reial Decret 1393/2007 (verificació feta per l'ANECA).
Aquest Màster forma part de l'etapa formativa dels següents Programes de Doctorat:
Programa de Doctorat en Biomedicina (Menció de Qualitat MEE2011-0382) de la Universitat de Barcelona.
Programa de Doctorat en Immunologia (Menció de Qualitat MCD2007-00235) de la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona.
El Màster en Immunologia Avançada (en un principi Màster en Imunologia), va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya en l'ordre UNI/263/2006 de 2006.04.18, publicada al
DOGC núm 4623 de 28/04/2006.
El Màster en Immunologia Avançada, va ser VERIFICAT FAVORABLEMENT per l'AQU. El caràcter oficial d'aquest Màster queda recollit al BOE nº 274 (pag 91413) de 15 de novembre de 2013 .
El Pla d'estudis del Màster Universitari en Immunologia Avançada ha estat publicat oficialment al BOE nº 263 (pag. 88600) de 30 d'octubre de 2014.
SITUACIÓ ACTUAL
m0107_ca.png El Màster en Immunologia Avançada ha superat, durant el mes de febrer de 2016, l'ACREDITACIÓ realitzada per l'AQU . El procés d'ACREDITACIÓ ha valorat les següents dimensions: Qualitat del programa formatiu, Adequació de la informació publica, Eficàcia del Sistema de garantia interna de la qualitat, Adequació del professorat al programa formatiu, Eficàcia dels sistemes de recolzament al aprenentatge i la Qualitat dels resultats del programa formatiu. El conjunt de les valoracions fetes ha suposat valorar el Màster en Immunologia Avançada UB-UAB amb la màxima qualificació d'EXCEL·LENT (01/12/2016). Aquesta RESOLUCIÓ queda recollida també en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

erasmus_plus.jpgEl 31 d’agost de 2015, l’Agencia Europea d’Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA), va aprovar el programa Erasmus Plus Mundus JMD en VACUNOLOGIA per ser posat en marxa al curs 2016-2017. El consorci, denominat LIVE (Leading International Vaccinology Education), està composat per 5 universitats: Université Claude Bernard Lyon 1 (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, University of Antwerp i Université Jean Monnet Saint-Etienne. Aquest consorci ha conjugat 3 màsters oficials, com són el Màster en Immunologia Avançada de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Bracelona, el Master in Infectious & Tropical Diseases de la Universitat de Antwerp i el Master in Genetics & Cell Biology–Fundamental Infectiology de les Universitats de Lyon i Saint-Etienne, per donar peu al màster Erasmus Plus en Vacunologia (LIVE). La revista Vaccine dedica un editorial al màster.

LIVE combina els elements complementaris dels programes que ja existeixen en els màsters de cada universitat participant, donant com a resultat un programa formatiu de 120 ECTS, de caràcter multidisciplinari, internacional, i amb una profunda vocació en la formació de professionals amb 3 objectius ben concrets, com son: l’Aprenentatge de la Immunologia i la Infecciologia per esdevenir un expert en Vacunologia; Integrar la xarxa acadèmica i la industrial a nivell internacional, i ser Partícips de les polítiques publiques en sanitat i educació relacionades amb el coneixement, desenvolupament i aplicació de les vacunes.

A més a més hi ha set institucions d’educació superior associades: Ecole Normale Supérieure de Lyon, Università de Firenze, Université Libre de Bruxelles, University of Arkansas Medical School, University of British Columbia, Fudan University Shanghai Medical College, University of São Paulo, i conta amb més de 50 centres i empreses relacionades amb la recerca, desenvolupament i fabricació de vacunes on els estudiants podran desenvolupar el seu TFM.

Interuniversitari: SI
Universitat coordinadora:
Universitat de Barcelona
Universitats participants: Universitat de Barcelona i  Universitat Autònoma de Barcelona
Centre de gestió:
Facultat de Biologia

Orientació/Especialitat: ---
Modalitat:
Presencial
Règim d’estudi: A temps complert (1 curs), a temps parcial (2 cursos)
Complements de Formació: NO

Crèdits ECTS: 60
Places: 44
Idioma/es d’impartició de l’ensenyament: espanyol (67%) i anglès (33%)
Preu orientatiu: consulteu aquest enllaç
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: MÀSTER UNIVERSITARI EN IMMUNOLOGIA AVANÇADA 

Nom i Cognoms del coordinador/a: Dr. Jorge Lloberas Cavero
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

Informació i tràmits
Dades de contacte: Secretaria d’Estudiants i Docència de Biologia
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
Telèfon: 934 021 087
Full informatiu: Tríptic del màster universitari 19-20
 

© Universitat de Barcelona