Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Matemàtica Avançada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Itinerari doble dels Màsters de Matemàtica Avançada i de Fonaments de la Ciència de Dades
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada

Facultat de
Matemàtiques i
Informàtica


COORDINADOR
Dr. Carlos D'Andrea
master.mates@ub.edu

INFORMACIÓN
sec-matematiques@ub.edu
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 934 021 597
Telèfon: +34 934 021 654
Imatge de diagramació
 

Llista d'admesos Imprimir

SEGON PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ (CURS 2017/2018)

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES EN EL MÀSTER

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda admetre els següents candidats:

Primer cognom

Segon cognom

Nom

ACEDO

ARZOLA

GARA

ADILLON

ALBERO

MARC

BEN ABBOU

 

HASSAN

CRUZ

TORRES

RICARDO

CURCO

IRANZO

MAR

ESPIGULE

PONS

BERNAT

GEBBIA

MONTAÑES

GIAN CARLO

MAZORRA

ROIG

BRUNO

ROVIRA

CISTERNA

SERGI

SOBERON

ALAMAN

MARIA FERNANDA

  

LLISTA DEFINITVA DE PERSONES EXCLOSES EN EL MÀSTER

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda no admetre  els següents candidats:

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Motiu

KOUZMANOV

 

VICTOR

Pendent

LINCANGO

SIGCHA

EDGAR

Falta documentació i Pagament

MANCHÓN

AROCA

PABLO

Falta documentació

MEANA

EHTESHAM-ZADEH

ELIAS

Insufients coneixements matemàtics

RAMZAN

 

ALI

Falta pagament

ROMERO

LOZANO

JESSICA

Falta documentació i pagament

SÁNCHEZ

GARCÍA

JAVIER

Falta pagament i documentació

ZHANG

 

KE

Insuficients coneixements de matemàtiques

 


 

 PRIMER PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ (CURS 2017/2018)

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES EN EL MÀSTER

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda admetre els següents candidats.

Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

ALAFF

IPEKCI

ALEJANDRO

AMORES

SESAR

IGNACIO

BORREGO

CARAZO

JUAN

*BRULL

BORRÀS

PERE MIQUEL

*COLARTE

GOMEZ

LIENA

*CUFÍ

CABRÉ

CLARA

*DE LA TORRE

ESTEVEZ

VICTOR

GARCIA

VILLA

FELIPE

GAVALAS

 

MARKOS

MALOJTA

 

ALICJA

MOLERO

CASANOVA

ALEJANDRO

REYES

MONTES DE OCA

CLAUDIA

RUIZ

GARCIA

PABLO

*SALAT

MOLTO

MARTI

*SALGUERO

GARCIA

MARTA

*SÁNCHEZ

FONT

NÚRIA

 * Admesos condicionalment a l’acompliment dels requisits d’accés 

 

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES NO ADMESES EN EL MÀSTER

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda no admetre els següents candidats:

Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

Motiu Exclusió

ABUFARA

 

ABDALLAH

Falta pagament

AL BADER

AL BADER

HUSSEIN

No s'adequa al perfil

ARNEDO

RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL

No s'adequa al perfil

AWAD

 

NANCY

No s'adequa al perfil

GORDILLO

LÓPEZ

DARÍO

Falta de pagament i documentació

HUN

MARTINEZ

GUILLERMO

Falta de pagament i documentació

IJABATHULLAH

 

UBAITHULLAH

Falta de pagament i documentació

LIBARDI

 

GABRIELE

No s'adequa al perfil

MASUD

 

MUSAB

Falta documentació

MOHAMMED

 

AKBAR ALI

No s'adequa al perfil

NIYONKURU

 

LORENE

Falta documentació

SANDOVAL

VINELLI

SANTIAGO

No s'adequa al perfil

SFD

SAF

DSAFI

Falta de pagament i documentació

SOUSA

 

TERESA

No s'adequa al perfil

SOUZA

BRANDÃO DE MELLO

ANDRÉ

No s'adequa al perfil

UTSETH

 

INGRID

No s'adequa al perfil

ZHANG

 

GUANLAN

No s'adequa al perfil

 
< Anterior

© Universitat de Barcelona