Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Matemàtica Avançada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Itinerari doble dels Màsters de Matemàtica Avançada i de Fonaments de la Ciència de Dades
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada

Facultat de
Matemàtiques i
Informàtica


COORDINADOR
Dr. Carlos D'Andrea
master.mates@ub.edu

INFORMACIÓN
sec-matematiques@ub.edu
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 934 021 597
Telèfon: +34 934 021 654
Imatge de diagramació
 

Pla d'estudis Imprimir

PLA D'ESTUDIS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES COMUNES

MATÈRIA

ASSIGNATURA

QUATRIMESTRE

CRÈDITS

Fonaments de Matemàtica Avançada i Complements Metodològics

Metodologia Avançada en Matemàtiques

anual

3

Anàlisi Funcional i Equacions en Derivades Parcials

1r

6

Geometria i Topologia de Varietats

1r

6

MATÈRIES OPTATIVES

Matemàtica Aplicada

Sistemes Dinàmics

1r

6

Mètodes de Simulació

1r

6

Anàlisi Matemàtica

Anàlisi Complexa en una i Diverses Variables

2n

6

Anàlisi Harmònica Aplicada

1r

6

Àlgebra i Computació

Àlgebra Local

1r

6

Àlgebra Computacional

2n

6

Geometria Algebraica i Aritmètica

Corbes Algebraiques

1r

6

Mètodes Geomètrics en Teoria de Nombres

2n

6

Càlcul Estocàstic i Aplicacions

Càlcul Estocàstic

1r

6

Finances Quantitatives

2n

6

Lògica

Lògica i Àlgebres

1r

6

TREBALL FINAL DE MÀSTER

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

1r i 2n

15

COMPLEMENTS FORMATIUS

En cas que l’alumne no sigui graduat en Matemàtiques o en un títol equivalent, haurà de cursar, si la comissió de coordinació del màster ho considera convenient, 30 crèdits complementaris de formació que li seran assignats d’entre les assignatures del Grau de Matemàtiques següents:

DENOMINACIÓ ASSIGNATURA

CRÈDITS

Anàlisi Matemàtica

6

Equacions Diferencials

6

Anàlisi Complexa

6

Models Matemàtics i Sistemes

6

Mètodes Numèrics II

6

Modelització

6

Geometria Projectiva

6

Topologia

6

Geometria Lineal

6

Estructures algebraiques

6

Equacions algebraiques

6

Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies

6

Topologia i Geometria Global de Superfícies

6

Probabilitats

6

 
< Anterior   Següent >

© Universitat de Barcelona