Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Matemàtica Avançada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Imatge de diagramació
 

Objectius i competències Imprimir

Objectius

L’objectiu principal del màster de Matemàtica Avançada és oferir una formació especialitzada i de qualitat en les diferents àrees de coneixement de la matemàtica, i les aplicacions que té. El màster es planteja també proporcionar a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar tasques científiques o professionals d’alt nivell, com ara l’aplicació i el domini de mètodes de computació avançats, la capacitat per treballar en entorns multidisciplinaris o la capacitat per transmetre coneixements matemàtics avançats, entre d’altres.

Competències

Competències generals

  • Capacitat d’aplicar els coneixements i les habilitats adquirides planificant el temps i els recursos disponibles.
  • Capacitat d’accedir a les bases de dades bibliogràfiques especialitzades utilitzant les noves tecnologies.
  • Capacitat de recopilar la informació necessària per abordar un problema i sintetitzar-lo.
  • Capacitat de treballar en equip.

Competències específiques

  • Capacitat per comprendre els conceptes i les demostracions rigoroses de teoremes fonamentals d’àrees transversals de les matemàtiques i d’alguna de les àrees específiques de les matemàtiques.
  • Capacitat per aplicar els resultats i les tècniques apreses per resoldre problemes complexos d’alguna de les àrees de les matemàtiques, en contextos acadèmics o professionals.
  • Capacitat per escollir i utilitzar eines informàtiques adequades per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.
  • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i implementar programes informàtics eficients per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.
 
Següent >

© Universitat de Barcelona