Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Matemàtica Avançada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Itinerari doble dels Màsters de Matemàtica Avançada i de Fonaments de la Ciència de Dades
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada

Facultat de
Matemàtiques i
Informàtica


COORDINADOR
Dr. Carlos D'Andrea
master.mates@ub.edu

INFORMACIÓN
sec-matematiques@ub.edu
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 934 021 597
Telèfon: +34 934 021 654
Imatge de diagramació
 

Objectius i competències Imprimir

Objectius

L’objectiu principal del màster de Matemàtica Avançada és oferir una formació especialitzada i de qualitat en les diferents àrees de coneixement de la matemàtica, i les aplicacions que té. El màster es planteja també proporcionar a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar tasques científiques o professionals d’alt nivell, com ara l’aplicació i el domini de mètodes de computació avançats, la capacitat per treballar en entorns multidisciplinaris o la capacitat per transmetre coneixements matemàtics avançats, entre d’altres.

Competències

Competències generals

  • Capacitat d’aplicar els coneixements i les habilitats adquirides planificant el temps i els recursos disponibles.
  • Capacitat d’accedir a les bases de dades bibliogràfiques especialitzades utilitzant les noves tecnologies.
  • Capacitat de recopilar la informació necessària per abordar un problema i sintetitzar-lo.
  • Capacitat de treballar en equip.

Competències específiques

  • Capacitat per comprendre els conceptes i les demostracions rigoroses de teoremes fonamentals d’àrees transversals de les matemàtiques i d’alguna de les àrees específiques de les matemàtiques.
  • Capacitat per aplicar els resultats i les tècniques apreses per resoldre problemes complexos d’alguna de les àrees de les matemàtiques, en contextos acadèmics o professionals.
  • Capacitat per escollir i utilitzar eines informàtiques adequades per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.
  • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i implementar programes informàtics eficients per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.
 
Següent >

© Universitat de Barcelona