Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Matemàtica Avançada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Itinerari doble dels Màsters de Matemàtica Avançada i de Fonaments de la Ciència de Dades
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada

Facultat de
Matemàtiques i
Informàtica


COORDINADOR
Dr. Carlos D'Andrea
master.mates@ub.edu

INFORMACIÓN
sec-matematiques@ub.edu
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 934 021 597
Telèfon: +34 934 021 654
Imatge de diagramació
 

Matrícula Imprimir

MATRÍCULA CURS 2017-2018

Terminis

  • Alumnat admès al 1r període: del 20 al 25 de juliol de 2017
  • Alumnat admès al 2n període: del 14 al 18 de setembre de 2017

L’alumnat amb titulació estrangera pot fer la matrícula en qualsevol dels dos períodes 
IMPORT DE LA MATRÍCULA*

Preu per crèdit estudiants nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa i Andorra o residents a Espanya

46,50 €

Preu per crèdit estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra

82,00 €

Gestió de l’expedient acadèmic

Matrícula anual

69,80 €

Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

27,27 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge

70,00 €

Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)

1,12 €

*preus corresponents al curs 2016-2017. Pendent de publicació el Decret de preus 2017-2018 de la Generalitat de Catalunya
Més informació

Automatrícula i matrícula presencial

  • Automatrícula

Tots el alumnes amb titulació espanyola podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

Enllaç automatrícula

 

  • Matricula presencial

L’alumnat amb titulació estrangera haurà de realitzar la matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat. Els estudiants amb titulació aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior, prèviament a la matrícula, hauran  d’abonar la taxa d’estudi d’equivalència del títol per a l’accés al màster (218,15€ - curs acadèmic 2016-2017).

Documentació a presentar a la Secretaria de la Facultat

  • Original o còpia compulsada del títol universitari*
  • DNI o NIE  o passaport (en el cas d’estudiants estrangers)

*L'alumnat que ha cursat els estudis a UB pot substituir aquesta documentació  per l'expedient acadèmic.
*En el cas de les titulacions estrangeres, aquest document ha d’estar traduït i/o legalitzat segons procedeixi

Informació sobre còpies compulsades

 
Següent >

© Universitat de Barcelona