Campus Virtual i Món UB (intranet d'estudiants)

Tot l'alumnat matriculat a la Universitat de l'Experiència té accés a Món UB (intranet d'estudiants de la UB) i al Campus Virtual.

Per accedir-hi, cal un identificador (o nom d'usuari) i una contrasenya. L'alumnat que ja estudia algun altre ensenyament a la UB ja els tenen i haurien de poder entrar també als continguts de la Universitat de l'Experiència.

L'alumnat que només estudia a la Universitat de l'Experiència han de generar un usuari i una contrasenya nous, com també els qui no els recorden. Cal tenir en compte que per generar l'identificador i la contrasenya s'ha de posar el DNI, el NIUB i l'adreça electrònica de la mateixa manera en què consta a la matrícula. Altrament es crearia un duplicat d'identitat i la base de dades no reconeixeria la matrícula i, per tant, en no localitzar l'estudiant, no li donaria accés.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el CRAI de la UB.

 

Per consultar la informació general i les dates i procediments d'inscripció i matrícula accediu l'apartat Informació general.

Informació i matrícula

  • Àrea de Formació Complementària - Universitat de l'Experiència