Calendari de matrícula al segon curs i al curs d’ampliació 2018-19

Consulteu la informació general de l'alumnat al següent enllaç.

Matrícula assignatures obligatòries: de l'11 al 29 de juny de 2018 a través d'internet o presencialment el dia i l'hora assignat.

Matrícula assignatures optatives: presencialment el dia i l'hora assignat.

ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
13 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
10 de setembre de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

BIOLOGIA: HOME I BIODIVERSITAT - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
18 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Aquest curs no té assignatures optatives

CIÈNCIES DE LA SALUT - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
20 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
18 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

FILOSOFIA - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
13 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
10 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

FILOSOFIA - Badalona - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
13 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Edifici El Carme
Carrer Francesc Layret 78-82, 08911 Badalona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
10 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Edifici El Carme
Carrer Francesc Layret 78-82, 08911 Badalona

HISTÒRIA DE L'ART - Badalona - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
12 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Edifici El Carme
Carrer Francesc Layret 78-82, 08911 Badalona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
12 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Edifici El Carme
Carrer Francesc Layret 78-82, 08911 Badalona

HISTÒRIA DE L'ART - GRUP A - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
11 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
12 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

HISTÒRIA, SOCIETAT I TERRITORI - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
14 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
6 de setembre de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

LLENGÜES I LITERATURES - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
12 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
4 de setembre de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

PSICOLOGIA - Segon curs
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
15 de juny de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
5 de setembre de 2018, de 16 a 20 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

ASTRONOMIA I METEOROLOGIA - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
18 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Aquest curs no té assignatures optatives

BELLES ARTS - GRUP A - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
20 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Aquest curs no té assignatures optatives

BELLES ARTS - GRUP B - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
20 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Aquest curs no té assignatures optatives

HISTÒRIA DE L'ART - Badalona - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
11 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Edifici El Carme
Carrer Francesc Layret 78-82, 08911 Badalona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
7 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Edifici El Carme
Carrer Francesc Layret 78-82, 08911 Badalona

HISTÒRIA DE L'ART - GRUP A - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
11 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
7 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

HISTÒRIA, SOCIETAT I TERRITORI - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
14 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
6 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

LLENGÜES I LITERATURES - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
12 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
4 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

PSICOLOGIA - Curs d'ampliació
Data i lloc de matrícula
assignatures obligatòries
Per internet
de l'11 al 29 de juny de 2018
Presencialment
15 de juny de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona
Data i lloc de matrícula
assignatures optatives
Presencialment
5 de setembre de 2018, de 10 a 14 h
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes 582, 08011 Barcelona

Informació i matrícula

  • Àrea de Formació Complementària - Universitat de l'Experiència