UNIVERSITAT DE L’EXPERIÈNCIA

 

Atesa la situació d’excepcionalitat que es preveu per al proper curs, la Universitat de l’Experiència ha planificat una àmplia oferta de programes que obriran la matrícula seguint aquestes modalitats:

• Cursos de primer amb docència virtual

Es planteja un curs que es desenvoluparà en línia a través dels recursos del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona.

• Cursos de segon i ampliacions amb docència mixta

Es planteja un curs presencial, però amb la possibilitat que esdevingui virtual si les circumstàncies vinculades a la pandèmia ho aconsellen i si no hi ha disponibilitat d’aules que permetin respectar les mesures de seguretat exigides per les autoritats sanitàries i acadèmiques.

Com es farà la docència en línia?

S’ajustarà a dos models, i serà el professorat qui triï el més adient per a cada assignatura:

1. Classes en línia a través del Campus Virtual i amb l’ús de plataformes de videoconferències adequades.

2. Classes que es plantegen en dues fases:

Primera fase: els professors graven la classe en un vídeo i el pengen al Campus Virtual perquè quedi a disposició dels estudiants.
Segona fase: a les hores de classe establertes, els professors es connecten per videoconferència al Campus Virtual per interactuar amb els estudiants i atendre qualsevol consulta o plantejar un debat entorn dels continguts de la classe.

Avantatges de les classes en línia

La interacció amb els professors i els companys queda del tot garantida.

Un cop hagin estat impartides, totes les classes quedaran enregistrades al Campus Virtual. D’aquesta manera, els estudiants que, pel motiu que sigui, no hagin pogut seguir una classe, podran accedir-hi quan ho considerin oportú.

PROGRAMES 2020-2021

Tots els cursos de primer i de segon de la Universitat de l’Experiència s’estructuren en 4 assignatures específicament dissenyades per a l’alumnat del nostre programa formatiu. Es cursen dues assignatures en cada quadrimestre.

Esquema assignatures 1r. i 2n. Curs

Els cursos d’ampliació consten de 2 assignatures. Es cursa una assignatura cada quadrimestre.

Esquema assignatures curs d'ampliació

 

 

Informació i matrícula

  • Àrea de Formació Complementària - Universitat de l'Experiència