Presentació

La Universitat de l’Experiència posa a disposició de totes les persones a partir de 55 anys una oferta de programes universitaris integrats, estructurats en un o més anys acadèmics, en què l’estudiant pot accedir a un nivell de formació reconegut per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de l’Experiència de la Universitat de Barcelona té una funció social i cultural i es fonamenta en quatre objectius principals:

  • Possibilitar la formació universitària i promoure la cultura en l'etapa avançada de la vida.
  • Facilitar la integració de les persones grans en el context sociocultural que representa la Universitat.
  • Afavorir la comunicació intergeneracional mitjançant els estudis universitaris.
  • Oferir un lloc de trobada en què l'alumnat comparteixi una experiència cultural nova.

Els itineraris formatius de la Universitat de l'Experiència aporten un conjunt de beneficis col·lectius:

  • Potencien la creació de vincles entre generacions. Això permet que es descobreixin similituds i perspectives diferents respecte a determinades inquietuds i problemes, reptes i temes vitals.
  • Faciliten que joves i grans deixin de banda preconcepcions i estereotips que un grup pot tenir sobre l'altre.
  • Ofereixen oportunitats d'intercanvi de serveis, de consells i d'orientació d'una generació envers l'altra.
  • Permeten incorporar a l'aula l'experiència acumulada pels estudiants grans, que, a més, habitualment són més participatius i dinàmics que els estudiants universitaris més joves.

Així mateix, els programes intergeneracionals fan de la universitat una institució veritablement oberta a la societat i integradora, amb una funció de formació al llarg de tota la vida que no exclou cap etapa ni situació.

Dades del curs 2018-19 de la Universitat de l'Experiència.

Informació i matrícula

  • Àrea de Formació Complementària - Universitat de l'Experiència