BENESTAR PERSONAL I SOCIAL

Aquest ensenyament té com a objectiu principal desenvolupar competències per aconseguir el benestar integral de les persones, d’aplicació a la vida quotidiana i a les relacions familiars i socials. Pretén dotar d’eines per al benestar integral, despertar algunes vocacions antigues i potenciar habilitats d’afrontament dels reptes de la vida. Encara que està dividit en tres blocs, està pensat seqüencialment i globalment. El punt de partida és l’educació en valors, i d’aquí es desenvolupa l’autoconeixement i la relació amb els altres. Finalment es treballen les emocions i la salut, que posen en joc tots els blocs des d’un tractament eminentment pràctic.

Durada: Programa d'un curs

 

Coordinació: Josep Alsina Masmitjà


  Primer curs 2018-2019
Primer semestre

280188 - Educació en valors  

del 25 de setembre al 6 de novembre de 2018 dimarts, de 15:30 a 18:30 h Aula 1202

280189 - Autoconeixement i relació amb els altres  

del 13 de novembre al 18 de desembre de 2018 dimarts, de 15:30 a 18:30 h Aula 1202
Una assignatura optativa (1) (Disponible properament)
Segon semestre

280190 - Emocions i salut  

del 19 de febrer al 9 d'abril de 2019 dimarts, de 15:30 a 18:30 h Aula 1202

280191 - Tallers i conferències  

del 30 d'abril al 4 de juny de 2019 dimarts, de 15:30 a 18:30 h Aula 1202
Una assignatura optativa (1) (Disponible properament)

  Curs d'ampliació 2018-2019
Primer semestre

280203 - Ètica i estètica  

del 27 de setembre al 29 de novembre de 2018 dijous, de 15:30 a 18:30 h Aula 1202
Segon semestre

280204 - Art i Emocions  

del 21 de febrer al 26 d'abril de 2019 dijous, de 15:30 a 18:30 h Aula 1202

 

(1) Consulteu les dates d'inici de les assignatures optatives a la pàgina web de la Facultat.

 

Setamana del cinema formatiu: novembre de 2018

 

Lloc: Facultat d'Educació

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

Com arribar-hi

 

Pàgina web de la Facultat d'Educació

 

  • Àrea de Formació Complementària - Universitat de l'Experiència