BENESTAR PERSONAL I SOCIAL

Aquest ensenyament té com a objectiu principal desenvolupar competències per aconseguir el benestar integral de les persones, d’aplicació a la vida quotidiana i a les relacions familiars i socials. Pretén dotar d’eines per al benestar integral, despertar algunes vocacions antigues i potenciar habilitats d’afrontament dels reptes de la vida. Encara que està dividit en tres blocs, està pensat seqüencialment i globalment. El punt de partida és l’educació en valors, i d’aquí es desenvolupa l’autoconeixement i la relació amb els altres. Finalment es treballen les emocions i la salut, que posen en joc tots els blocs des d’un tractament eminentment pràctic.

Durada: Programa d'un curs

 

Coordinació: Maria Luisa de Fuentes


  Primer curs 2019-2020
Primer semestre

280188 - Educació en valors  

del 17 de setembre al 5 de novembre de 2019 dimarts, de 16 a 19 h Aula 1204

280189 - Autoconeixement i relació amb els altres  

del 12 de novembre de 2019 al 18 de febrer de 2020 dimarts, de 16 a 19 h Aula 1204
Una assignatura optativa (1)
Segon semestre

280190 - Emocions i salut  

del 25 de febrer al 5 de maig de 2020 dimarts, de 16 a 19 h Aula 1204

280191 - Tallers i conferències  

del 12 de maig al 16 de juny de 2020 dimarts, de 16 a 19 h Aula 1204
Una assignatura optativa (1)

 

(1) Consulteu les dates d'inici de les assignatures optatives a la pàgina web de la Facultat.

 

Setamana del cinema formatiu: novembre de 2018

 

Lloc: Facultat d'Educació

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

Com arribar-hi

 

Pàgina web de la Facultat d'Educació

 

  • Àrea de Formació Complementària - Universitat de l'Experiència