Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
    Contacte Cerca Directori UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació

Icona d'informació Més informació:

Facultat de Geografia i Història
imatge de diagramació
Montalegre, 6
08001 Barcelona
imatge de diagramació
Telèfon: 93 403 77 28 /29

imatge de diagramació
icona mailSecretaria
imatge de maquetació
imatge de maquetació
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE 6 CRÈDITS MITJANÇANT ACTIVITATS ALS ESTUDIS DE GRAU

Oferta Primer Semestre 2014-15. Relació d'activitats.

Activitats

(Període: Primer semestre 2014-15)

Entitat oferent
i telèfon d'informació per als estudiants
Tipus
avaluació
Dates impartició
activitat
Crèdits
(estudis de grau)
Observacions

1914. La Mancomunitat de Catalunya, centenari del primer pas vers l’autogovern

Institut d’Estudis Catalans
Secció Històrico-Arqueològica
Tel. 93 270 16 28
sha@iec.cat

Aprofitament
22, 23 i 24 d’octubre de 2014
1

 

Aula de cinema

Universitat de Barcelona i Filmoteca de Catalunya.

Tel. 935671070: tardes de 17 a 21 hores. (Demanar per Joan de los Heros)

Aprofitament De l'1 d'octubre de 2014 a 13 de maig de 2015
3
Adreçada a:
Estudiants dels graus d'Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història, Història de l'Art, Filologia, Filosofia, Belles Arts, Comunicació Audiovisual i Comunicació i Indústries Culturals.
Aula de teatre

Aula de Teatre
Despatx Antoni Galmés
93.403.75.84

Assistència
Del 24 de setembre de 2014 a 24 de maig de 2015
3
 
Cooperants en mobilitat 1

ORI. Oficina de Relacions internacionals. Facultat de Geografia i Història
34-93-403 79-94

Assistència

Primer semestre curs 2014-15
1
Alumnat de la Facultat que hagi participat en algun programa de mobilitat (especialment ERASMUS)
Curs de Coneixement Superior de Catalunya

IEC / UCE
933 17 54 35

Aprofitament


Setembre: 16, 18, 23, 25, 30
Octubre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Novembre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Desembre: 2, 4, 9, 11, 16, 18
3
 
El calidoscopi de la guerra: deu recerques sobre la Guerra Civil Espanyola
Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI-UB)
Tel. 93. 428. 37. 96
Tel. 93. 428.54.57
Aprofitament


Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2014
2
 
Els valors ambientals en l’art, en la història i com a element antropològic i reli-giós

Fundació Internacional Olof Palme

93 384 51 33
area.academica@fiop.net

Aprofitament

 

Del 3 al 6 de novembre de 2014
1
Adreçada a:
Estudiants del Grau d’Història de l'Art
Escola de l’espectador: Nous polsos teatrals de Barcelona (2a part)

La Seca Espai Brossa,
Associació cultural Agost Produccions (659 281 141 – Miquel)

info@agostproduccions.com

Assistència
14, 15, 28 i 29 de novembre de 2014
1
 
Excavacions arqueològiques al Jaciment Medieval de Santa Creu de Rodes (El Port de la Selva, Alt Empordà) Dept. Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica
93- 4037931
Aprofitament
Del 17 al 30 de setembre de 2014
3
Adreçada a:
Estudiants dels grau d’Arqueologia i Història
Història i Art a Catalunya en el context mediterrani Fundació Privada Universitària Martí l’Humà
Tef. 638166963
Mail: arios@fumh.cat
Assistència
Mesos d’octubre de 2014 a juny de 2015
3
 
Història i Art a Catalunya en el context mediterrani. Des dels primers pobladors al descobriment d’Amèrica Fundació Privada Universitària Martí l’Humà
Tef. 638166963
Mail: arios@fumh.cat
Assistència
Mesos d’octubre a desembre del 2014
1
 
Història i Art de Catalunya. Des de l’arribada de Carles I a la Desamortització de Mendizábal Fundació Privada Universitària Martí l’Humà
Tef. 638166963
Mail: arios@fumh.cat
Assistència
Mesos de gener al març de 2015
1
 
Història i Art de la ciutat de Barcelona Fundació Privada Universitària Martí l’Humà
Tef. 638166963
Mail: arios@fumh.cat
Assistència
Mesos d’octubre de 2014 a juny de 2015
1
 
Història i Art de la ciutat de Barcelona. La Barcelona moderna: del segle XVI a l’Eixample de Barce-lona Fundació Privada Universitària Martí l’Humà
Tef. 638166963
Mail: arios@fumh.cat
Assistència
Mesos de gener al març de 2015
1
 
Història i Art de la Ciutat de Barcelona. Des de la Barcino romana fins a la Bar-celona gòtica Fundació Privada Universitària Martí l’Humà
Tef. 638166963
Mail: arios@fumh.cat
Assistència
Mesos d’octubre a desembre del 2014
1
 
Jornades internacionals Víctor Balaguer Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Tel. 938 15 42 02
Aprofitament
24 i 25 d’octubre de 2014
1
 
Jornades sobre Mediació – Tallers pràc-tics de Mediació Fundació Internacional Olof Palme area.academica@fiop.net telèfon: 93 384 51 33
Aprofitament
Del 12 al 15 de gener de 2015
1
Adreçada a:
Estudiants des Grau d’Antropologia Social i Cultural
Jornades Tècniques “Meteorologia, canvi climàtic i riscos naturals a la muntanya”. Dept. Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional
Prof.Javier Martin Vide

Tel. informació 666878197
(Jordi Pons)

Aprofitament
Octubre/Novembre de 2014
1
 
La diferència sexual com a pensament i política (Sexual difference as thought and polítics) Duoda centre de recerca de dones
duoda2@ub.edu
TEL. 93 448 13 99
Aprofitament
Del 14 d’octubre de 2014 al 10 de febrer de 2015
2,5

Curs on-line

Curs impartit en llengua anglesa

La infància en femení: les nenes
(Col·loqui internacional)
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
93 4037540
dmolas@ub.edu
Aprofitament
2, 3 i 4 de desembre de 2014
1
 
Pràctiques d’Antropologia Biològica Antropòlegs-Lab.
93.332.64.18
639.05.82.63
armentano.nuria@gmail.com
Assistència
Anual
3
Adreçada a:
Estudiants dels grau d’Arqueologia
Pràctiques Laboratori d’Arqueologia Medieval Departament d’Història Medieval, paleografia i Diplomàtica.
93.403.79.31
msancho@ub.edu
Assistència
Del 16 d’octubre de 2014 al 9 de gener de 2015
1
 
Realitat o ficció? El fals documental Departament d’Història
Contemporània

Telf. 93.403.77.99

Aprofitament
Del 8 d’octubre al 17 de desembre de 2014
1,5
 
Roma no es construí en un dia: infraestructures militars i de serveis a les ciutats romanes Societat Catalana d’Arqueologia
Tel. 934673004
Aprofitament
5, 6,7, 12 i 14 de novembre de 2014
1
Adreçada a:
Estudiants dels grau d’Arqueologia, Història i Història de l’Art
Simposi: El món llatinoamericà com a representació,segles XIX-XXI Taller d’Estudis i Investigacions Andino-Amazònics (TEIAA)
(2014SGR532)
Tf. 934037773
Contactar prioritàriament per e mail: pgarciajordan@ub.edu
Aprofitament
19 i 20 de novembre de 2014
1

 

Viatge a Roma Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica
Telf. 934037931
Aprofitament
Del 31 de gener al 6 de febrer de 2015
2
Adreçada a:
Estudiants dels Grau d’Història
XVIII Curs permanent de Nacions Unides: Anàlisi dels conflictes del 2013

Fundació Internacional Olof Palme area.academica@fiop.net

telèfon: 93 384 51 33

Aprofitament
Del 20 al 24 d’octubre de 2014
1
Adreçada a:
Estudiants dels Grau d’Història
     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Geografia i Història - Comunicació
Última actualització o validació: 23.02.2017
imatge de maquetació