Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
    Contacte Cerca Directori UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació

Icona d'informació Més informació:

Facultat de Geografia i Història
imatge de diagramació
Montalegre, 6
08001 Barcelona
imatge de diagramació
Telèfon: 93 403 77 28 /29

imatge de diagramació
icona mailSecretaria
imatge de maquetació
imatge de maquetació
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE 6 CRÈDITS MITJANÇANT ACTIVITATS ALS ESTUDIS DE GRAU

Oferta Primer Semestre 2016-17. Relació d'activitats.

Activitats

(Període:1r. Semestre curs 2016-17

Entitat oferent
i telèfon d’informació per als estudiants

Tipus
avaluació

 

Dates impartició activitat

Crèdits
(estudis de grau)

Observacions

Caenacula, tabernae et domus: apartaments, comerços i vil·les a l’antiga Roma

Societat Catalana d’Arqueologia
Tel. 934673004

Aprofitament

24-29 d’octubre de 2016

1

Especialment als estudiants d’Arqueologia, Història i Història de l’Art

Congrés "FERRAN II (1452-1516)"

Institut d'Estudis Catalans 93 270 16 28

Assistència i Aprofitament

26-27 i 28 d'octubre 2016

1

El congrés es farà a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans
C. del Carme, 47
08001 Barcelona

Congrés Internacional Esculpint l’escultor

Grup de recerca GRACMON
gracmon@ub.edu
934 03 79 73

Aprofitament

10 i 11 de novembre de 2016

1

El Congrés tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història

Cooperants en mobilitat_1

ORI. Oficina de Relacions Internacionals. Facultat de Geografia i Història
93-4037994

Assistència

Primer semestre curs 2016-17

1

Alumnat de la Facultat que hagi participat en algun programa de mobilitat (especialment ERASMUS)

Coral de la Facultat de Geografia i Història

Facultat de Geografia i Història

Assistència i Aprofitament

Anual. Del 16 de setembre del 2016 al 9 de juny del 2017

1,5

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

El Món Jurídic a través del cinema de ficció

Centre d’Investigacions Film-Història (UB)
93-4037823

Aprofitament

19 d’octubre al 30 de novembre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Escola de l’Espectador

Agost Produccions 659281141

Assistència

15, 17, 29 i 30 de setembre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Excavacions Arqueològiques a Santa Creu de Rodes  (Alt Empordà)

Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica 93-4037931

Assistència i Aprofitament

12 – 25 setembre de 2016

3

Estudiants del Grau d'Arqueologia i del Grau d'Història

La Ciutat i la seva història: transformacions urbanes i patrimoni arquitectònic a Barcelona.

Barchinona/ Veclus/ Riosta Barcelona
tel. 93 198 40 67
info@riostabarcelona.com

Aprofitament

4 d'octubre al 29 de novembre del 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

La Misericòrdia al Cinema

Centre d’Investigacions Film-Història (UB)
93-403 78 23

Aprofitament

30 de setembre al 28 d’octubre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Lectura i Interpretació de Documents Medievals Catalans Curs de Paleografia i Diplomàtica

Departament d’Història i Arqueologia, Secció d’Història Medieval, Moderna i Paleografia.
93-4037931

 

Assistència i Aprofitament

 

28 de setembre de 2016 al 1 de març de 2017

 

3

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Les polèmiques religioses i els seus protagonistes durant l’Antiguitat tardana

Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT) Telf.:  93.403.75.19

Aprofitament

24 i 25 d’octubre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

L’Espanya dels Austries: Història, cultura i art

Fundació Universitaria Martí l’Humà.
Tfon: Tel. 638 166 963
arios@fumh.cat

 

Aprofitament

Anual 13/09/ 2016 – 27/06/2017 

6

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

L’Espanya dels Austries: Història, cultura i art

Fundació Universitaria Martí l’Humà.
Tfon: Tel. 638 166 963
arios@fumh.cat

 

Sense Aprofitament

Anual 13/09/ 2016 – 27/06/2017 

4

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Pràctiques d’Antropologia Biològica

Antropòlegs-Lab.
Te. 933326418
Tel. 639058263
E.mail: armentano.nuria@gmail.com

Assistència

Anual

3

Exclusivament per a alumnes del Grau d’Arqueologia

 

Pràctiques de ceramologia en contextos medievals i moderns

GRAMP.-UB  934037928 esther.trave@ub.edu
 

Assistència

26 setembre - 21 desembre de 2016

1

Estudiants del Grau d'Arqueologia

Pràctiques de Laboratori d’Arqueologia Medieval

Departament d’Història i Arqueologia, Secció d’Història Medieval, Moderna i Paleografia.
93-4037935

Assistència

6 d’octubre al 15 de desembre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Simposi: La reinvenció d’Amèrica, segles XIX-XX

Taller d’Estudis i Investigacions Andino-Amazònics (TEIAA)
(2014SGR532)
Tf. 934037773
Contactar prioritàriament per e mail: pgarciajordan@ub.edu

Aprofitament

29 i 30 de novembre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Taller de Teatre

Departament d'Història de l'Art

Assistència

3 d’octubre al 19 de desembre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Tercer Congrés Europeu de Joieria. "La joia en l'art i l'art en la joia"

Museu Nacional d’Art de Catalunya i UB. Departament d’Història de l’Art
Secretaria del Departament: 934034413
Joan Domenge, 934034978

Aprofitament

17 i 18 de novembre de 2016

1

Adreçat  a: tots els alumnes de Grau de la Facultat de Geografia i Història

Viatge a Roma

Departament d’Història i Arqueologia / Secció d’Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica
Telf. 934037931
jacufloris@ub.edu danielpinol@ub.edu

Assistència i Aprofitament

4 -10 de febrer de 2017

2

Alumnes del Grau d’Història

III Jornada del Patrimoni Defensiu

Consorci del castell de
Sant Ferran de Figueres.
Universitat de Barcelona.
E-mail:
jornadespatrimonidefensiu@gmail.com

Telèfon: 620331473

Assistència

20, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016

1

El Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres oferirà un total de 10 beques d’estada, manutenció i matrícula per a estudiants
     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Geografia i Història - Comunicació
Última actualització o validació: 22.02.2017
imatge de maquetació