Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
Facultat Enrere UB imatge de maquetació
imatge de diagramació
Guia acadèmica
Inici
Accés als Estudis
Pla d’estudis
Assignatures i plans docents
Professorat
Horari
Descarrega la guia 1er curs
Informació de matrícula 2n-4rt
Taula equivalència entre ensenyaments
Treball final de grau
Pràctiques externes
Mobilitat
Dades de l’ensenyament
Consells d’estudis
Horari Cap d'Estudis
Més informacióMés informació
Més informació Altra informació sobre
l'ensenyament:

Informació general
i accés


Información general
y acceso


General information
and admission

Més informació Més informació
Més informació Activitats i serveis
a l'estudiant:


Beques, ajuts i premis

Atenció i serveis a
l'estudiant
Més informació Més informació
Més informació

Secretaria d'estudiants
i docència


Bústia

Pàgina web

imatge de maquetació imatge de maquetació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Història de l'Art 2019-20
  • Segell de Qualitat AQU
  • El Grau entén la Història de l’Art com una disciplina científica i humanística que és l’essència de la nostra titulació. Entenem també que a la vegada el Grau és un ensenyament professionalitzador que està atent a la demanda social.

    Per això, la nostra titulació pretén donar a l’estudiant una formació completa, versàtil, generalista i a la vegada profunda i crítica, que s’adapti als canvis constants de la societat i al mercat de treball, tot mantenint les exigències del rigor científic inherents a una titulació superior universitària.

  • Els objectius del títol de Grau en Història de l’Art de la Universitat de Barcelona s’han dissenyat a partir de l’evolució de la mateixa disciplina científica, la Història de l’Art, i de les demandes socials de coneixement que cada cop més es relacionen amb els temes de conservació i gestió del Patrimoni Històric-Artístic, amb la Museologia i la pràctica d’exposicions d’art i cultura i amb les activitats relacionades amb el mercat artístic.