Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història Imatge de diagramació
    Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Documents administratius Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Atenció, si ets estudiant de grau i/o màster universitari, des del teu espai personal (Món UB) pots accedir a una aplicació que et permet sol·licitar documents acadèmics sense haver de venir a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

Els documents disponibles actualment són: l'expedient acadèmic, el certificat personal, el certificat acadèmic oficial i el certificat de matrícula, si estàs matriculat aquest curs.

Per sol·licitar qualsevol d'aquests documents és imprescindible que estiguis al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.

Una vegada feta la sol·licitud i el pagament, la Secretaria de la Facultat et comunicarà quan pots passar a recollir el document, al correu electrònic que hagis indicat en la sol·licitud.

SOLˇLICITUDS DIVERSES
Sol·licitud general
Sol·licitud d'adaptació al grau
Reconeixement acadèmic de 6 crèdits per a estudis de grau
Reconeixement d'assignatures (graus)
Reconeixement de crèdits (llicenciatura)
Sol·licitud de certificat oficial
Sol·licitud d'avaluació única
Solˇlicitud de trasllat d'expedient
Solˇlicitud de trasllat d'expedient amb simultaneďtat
Sol·licitud de beques de col·laboració amb Centres de la UB
 
Sol·licituds d'anul·lació i modificació de matrícula
S.1 Anul·lació total de matrícula dins el termini establert
S.2 Modificació de matrícula (supressió, canvi o addició d'assignatures)
S.3 Modificació de matrícula (anul·lació o addició d'assignatures)
S.4 Anul·lació extemporània de matrícula
 
Sol·licituds de convalidacions
Convalidacions estudis espanyols (llicenciatura)
Convalidacions estudis estrangers

Sol·licituds de distribució de crèdits
(tràmit necessari per a la sol·licitud del títol de llicenciat/da)
Ensenyament de Geografia
Ensenyament d'Història
Ensenyament d'Història de l'Art
Ensenyament d'Antropologia Social i Cultural

 

DOCUMENTS MŔSTERS OFICIALS
Solˇlicitud general
Solˇlicitud de reconeixement d'estudis previs
Solˇlicitud de títol

 

DOCUMENTS PROGRAMA SÒCRATES-ERASMUS
Document d'equivalència acadèmica
Modificació equivalència acadčmica

 

DOCUMENTS TESI DOCTORAL
Normes per a la presentació de tesis doctorals en forma de compendi d'articles
Solˇlicitud de modificació del títol de tesis
Solˇlicitud de modificació del temps de dedicació
Solˇlicitud d'afegiment de director/a
Solˇlicitud d'admissió del pla de recerca (admissió projecte de tesi doctoral)
Solˇlicitud de pròrrogues durada dels estudis
Solˇlicitud de l'informe de seguiment anual de la tesi doctoral
Solˇlicitud d'autorització per presentar a dipòsit la tesi doctoral i de l'acord de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
Solˇlicitud de la menció de doctor europeu (R.D. 778/1998)
Solˇlicitud de la menció de doctor internacional (Programes EEES)
Fitxa Tesi Doctoral Teseo
Procediment per al pagament del títol de doctor
Consultes

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'estudiants i docència
Última actualització o validació: 19.11.2014