Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
    Contacte Inici Facultat Directori UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
Sol·licitud de Pla d'Estudis o Programa Docent

Català │ Castellà

Normalment, aquests documents els requereix una altra universitat a l'alumnat per realitzar processos de convalidacions, accés a màsters a altres Universitats, o institucions d'altres països per dur a terme homologacions (juntament amb altres documents o certificats de notes).

A través d’aquest tràmit es pot demanar el programa docent de les assignatures (Consulta un exemple) (del curs acadèmic en què ha superat l’assignatura), hi figuren les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del nostre centre de Geografia i Història.

També es pot demanar el pla d’estudis (Consulta un exemple) del grau o llicenciatura cursat o quadre d’assignatures amb el BOE on està publicat, amb el segell del centre d’origen corresponent.

 

   
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Geografia i Història - Comunicació
Última actualitzaci&o23.03.2018->EndDate -->EndDate -->EndDate -->
imatge de maquetació