Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
Facultat Enrere UB imatge de maquetació
imatge de diagramació
Guia acadèmica
Inici
Accés als Estudis
Pla d’estudis
Assignatures i plans docents
Professorat
Horaris
Descarrega la guia 1er curs
Informació de matrícula 2n-4rt
Taula equivalència entre ensenyaments
Treball final de grau
Pràctiques externes
Mobilitat
Dades de l’ensenyament
Consells d’estudis
Horari Cap d'Estudis
Més informacióMés informació
Més informació Altra informació sobre
l'ensenyament:

Informació general
i accés


Información general
y acceso


General information
and admission

Més informació Més informació
Més informació Activitats i serveis
a l'estudiant:


Beques, ajuts i premis

Atenció i serveis a
l'estudiant
Més informació Més informació
Més informació

Secretaria d'estudiants
i docència


Bústia

Pàgina web

imatge de maquetació imatge de maquetació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Grau en Geografia UB 2019-20
  • Segell de Qualitat AQU del Grau en Geografia UB
  • El Grau en Geografia UB pretén proporcionar una formació sòlida, que aporti coneixements bàsics de geografia, com també tècniques d'anàlisi necessàries per al treball d'un geògraf. Dotar d'habilitat per a la inserció laboral, i de competències per dur a terme estudis d'especialització. Dotar d'instruments per a l'anàlisi de l'espai com a producte de relacions entre medi físic i activitat humana. Capacitar en l'anàlisi i la síntesi d'informació, i estimular la reflexió i la crítica.

    Proporcionar un bon coneixement del territori i de les eines que en capaciten el coneixement. Dotar el geògraf per a la contribució als debats en què es consideren les relacions entre societat i medi físic o en què és rellevant la identificació de diversitat espacial. Capacitar per prendre decisions, resoldre conflictes i generar acords. Estimular el raonament crític, la motivació per la qualitat i el compromís ètic.

  • Ofereix la formació teòrica i tècnica necessària perquè els estudiants adquireixin un bon coneixement del territori i de les eines que en capaciten aquest coneixement. Promou el desenvolupament d'habilitats en l'ús de tècniques específiques per analitzar l'espai i la terra. Es pretén capacitar als futurs geògrafs en l'anàlisi i la síntesi d'informació, estimulant la reflexió i la crítica. Tanmateix, dotar al geògraf per a la contribució als debats en què es considerin les relacions entre societat i medi físic i capacitant-lo per prendre decisions, resoldre conflictes i generar acords.

    Proporciona l'oportunitat de treballar en temes com la planificació i l'ordenació del territori, conservació i maneig, dotant als estudiants d'habilitats per a la inserció laboral i de competències per dur a terme estudis d'especialització. La formació de grau en Geografia busca també estimular el raonament crític, la motivació per la qualitat i el compromís ètic.