Associació de Joves Geògrafs, EGEA Barcelona

Catalan Experience

Catalan Experience (Març 2017 – Pineda de Mar). Font: EGEA Barcelona

L’Associació de Joves Geògrafs, EGEA Barcelona forma part de la European Geography Association, una Associació Europea de Geografia, formada per una xarxa d’entitats de diverses ciutats del continent europeu en més de 40 països que recolza als joves geògrafs a l’hora de descobrir el seu potencial com a científics. L’associació organitza un gran nombre d’esdeveniments relacionats amb la geografia al llarg de l’any, com són congressos, intercanvis, seminaris, esdeveniments d’entrenament, expedicions i excursions, etc., amb la finalitat d’aprendre la geografia d’una manera alternativa.

Reunió d’EGEA Barcelona a la Facultat. Font: EGEA Barcelona

 

A la Universitat de Barcelona s’encarreguen de realitzar activitats que involucrin els estudiants de geografia en els esdeveniments d’EGEA, com són excursions locals, intercanvis amb altres entitats, i altres esdeveniments tan a nivell local com internacional. En aquest sentit, durant el mes de juliol de 2017, EGEA Barcelona ha estat escollida per acollir la “Scientific Conference”, trobada anual que té l’objectiu principal de promocionar les ciències de la Geografia.

 

En aquesta edició, la temàtica de la Scientific Conference 2017 es centrarà en el Desenvolupament Local. Els seus participants treballaran en equip amb la finalitat de crear un projecte de Desenvolupament Local pel lloc a visitar: la ciutat de Girona. L’objectiu final és presentar aquestes propostes realitzades pels participants a les personalitats de l’Ajuntament corresponents a la temàtica d’aquestes propostes. Per altra banda, aquesta conferència serà aprofitada també per a donar a conèixer Catalunya, la seva cultura, les seves tradicions, les seves característiques i per descomptat les seves universitats com a pilars bàsics de la promoció de la geografia com a ciència.