“Aules que donen vida”: Aules d’Extensió Universitària per la Gent Gran

Prof+Alumnes

El passat 25 de maig va tenir lloc el tradicional dinar de germanor entre professors i membres de la Junta Directiva de les AULES-AUGGBCN, que va comptar amb la presència del Degá de la Facultat, el Dr. Roige

Ja fa 34 anys que les Aules d’Extensió Universitària per la Gent Gran de Barcelona (AULES-AUGGBCN) estan en marxa, des que al 1980 es donés la primera conferència a la Capella de la UB, i es creés el primer grup d’alumnes. Avui són una entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya com Entitat d’Utilitat Pública que compta amb més de 4.000 socis i sòcies, persones de més de 60 anys que aprofiten el temps lliure que els hi proporciona la jubilació o la disminució de les tasques de cura de la família per acudir setmanalment a diverses conferències, seminaris i cursos de les temàtiques més variades a les diverses facultats de la Universitat de Barcelona i també d’altres entitats independents.

Aquestes Aules segueixen l’experiència del sociòleg francès Pierre Velhas, que fundà l’any 1975 les primeres a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, sota l’eslògan “Deixar d’aprendre és començar a envellir”. Així, totes les persones majors de 60 anys interessades en adquirir nous coneixements, debatre i relacionar-se amb altres persones grans amb les mateixes inquietuds troben en aquestes classes un espai per a la convivència i l’aprenentatge.

L’activitat lectiva es complementa amb activitats i sortides culturals, viatges a diversos indrets anomenades “aules itinerants”, ja que els alumnes aprofiten aquestes estades per a fer visites culturals relacionades amb els diversos temaris d’estudi. D’aquesta manera, es propicia que persones que no han pogut sortir de viatge per motius laborals o personals, puguin fer-ho en aquest moment de les seves vides. Pot participar tothom qui vulgui participar i aprendre, i de fet, aquestes aules es caracteritzen per la implicació i participació dels seus alumnes. “Són aules que donen vida”, explica el que durant anys va ser el coordinador de les AUGG, Valentí Costa, en un reportatge de BVisio en el que es ret homenatge a la seva tasca.

Aquest dinamisme i activitat intel·lectual també queda plasmat en la revista Aules, que es publica trimestralment i que està oberta a les aportacions de tots els socis, els qui poden escriure articles de divulgació de temes d’interès general, continuant així el debat engegat a les aules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.