Carles Salazar publica “Antropología de las creencias. Religión, simbolismo, irracionalidad”

L’antropòleg Carles Salazar, membre del Grup de Recerca en Antropologia del Parentiu i el Patrimoni de la Universitat de Barcelona i professor d’Antropologia a la Universitat de Lleida ha publicat el llibre “Antropologia de les creences. Religió, simbolisme, irracionalitat ” (Fragmenta), una aproximació ambiciosa a la construcció cultural de les creences. L’autor defineix les creences religioses com creences «ordinàries» en un món o uns éssers «extraordinaris» que doten el món de sentit.

“Antropologia de les creences” és el primer llibre on Salazar aborda en profunditat les creences religioses . Ell mateix , en la introducció del llibre , explica les motivacions d’aquest interès : «Per a molts de nosaltres , l’atemptat de l’organització terrorista Al- Qaida contra les Torres Bessones l’ 11 setembre 2001 va suposar el descobriment sobtat de la importància de la religió en el món contemporani i , a més , en la seva dimensió més brutal i incomprensible , més irracional.»

L’autor subratlla que «el desig o la necessitat del transcendent, misteriós, sobrenatural, extraordinari, irracional ens continua seduint perquè possiblement mai ha deixat de fer-ho». S’interroga, però: «Per què creiem en el que no entenem? Per què tenim creences irracionals?» Carles Salazar defineix les creences irracionals com «contraintuitives, creences que contradiuen la idea de realitat que utilitzem en la nostra vida quotidiana». La seva anàlisi es realitza des de l’antropologia: això significa que no analitza creences o conductes patològiques: «No m’interessa l’irracional dels trastorns o malalties mentals sinó l’irracional en les persones perfectament sanes . [ … ] Si no part de l’irracional com a patològic tampoc plantejo l’anàlisi com una teràpia: no vull curar ningú de les seves creences irracionals, simplement, vull explicar-les.»

L’obra de Salazar presenta les aportacions de les grans veus de l’antropologia (Frazer, Malinowski, Lévi – Strauss ), la sociologia (Durkheim, Weber ), la lingüística (Saussure) i la psicoanàlisi (Freud, Jung). La religió entesa com a conjunt de creences en uns éssers extraordinaris es fa creïble – creiem en l’irracional – perquè els instruments que utilitza procedeixen de la pròpia vida quotidiana . «Molt poca gent té creences religioses com a conseqüència d’una experiència extraordinària. De fet , la majoria de les persones que han tingut alguna experiència sobrenatural , com pot ser l’aparició de la Verge, són persones que ja creien abans de tenir aquesta experiència , de manera que l’experiència sobrenatural acostuma a ser conseqüència de la creença religiosa i no a l’inrevés.» Per Carles Salazar, a més, «tota construcció cultural de l’irracional gira al voltant del concepte de símbol», que es pot definir primàriament com «una cosa que fa referència a una altra cosa» .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.