Crònica dels ensenyaments de la Facultat

El 2012, els Drs. Josep Maria Fullola, Francesc Gracia i Jordi Casassas, professors de la facultat, van coordinar la publicació La universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010). El volum presenta en cada un dels seus capítols la història de les diverses disciplines que s’han impartit a la nostra Universitat al llarg de la història. És a més a més la continuació complementària del llibre Universitat de Barcelona. Libertas Perfundet Omnia Luce. 1450 (Barcelona, 2008).

historia

Alumnat i professors de la Facultat de Filosofia i Lletres (1942)

Dels vint-i-un capítols del llibre, el destinat als estudis d’Història, va anar a càrrec del Dr. Pere Molas, on narrava en primer lloc, els orígens dels ensenyaments que sorprenentment no van formar part dels estudis universitaris fins al segle XIX. També repassa les figures que amb el seu esforç i il·lusió han col·laborat a potenciar els estudis amb més alumnat de la Facultat. Contextualitzant els episodis més notoris dels estudis amb els esdeveniments polítics i socials, Moles, desenvolupa una interessant crònica universitària.

La Dra. Mireia Freixa va ser l’encarregada d’escriure sobre els estudis d’Història de l’Art, que des dels seus inicis van estar lligats a Belles Arts. Concretament, els estudis propis d’Història de l’Art no es van poder documentar fins al 1900. Podeu llegir l’escrit al fragment publicat que ofereix l’oportunitat de fullejar els primers capítols del llibre.

Joan Vilà i Valentí, fundador del Departament de Geografia

Joan Vilà i Valentí, fundador del Dept. de Geografia

Finalment, Geografia va ser presentada pel Dr. Joan Vilà, on explicava que inicialment l’especialitat no havia estat impartida per geògrafs. En particular, la primera càtedra de Geografia es creà el 1969, amb el nom de Geografia Política i Descriptiva, però no va ser fins al 1969 que es començà a impartir la llicenciatura de Geografia que donà els primers llicenciats el 1972.