El projecte “SCRIBA. Anar a cal notari a l’Edat Mitjana” rep un ajut Recercaixa

En el marc dels ajuts RecerCaixa 2016 ha resultat beneficiari el projecte SCRIBA. Anar a cal notari a l’Edat Mitjana, dirigit pel Dr. Daniel Piñol, del Departament d’Història i Arqueologia. En aquest projecte hi participa majoritàriament professorat de les àrees de Ciències Historiogràfiques i Història Medieval d’aquest departament, professorat adscrit al grup de recerca en Estudis Medievals d’Art, Història, Paleografia i Arqueologia (MAHPA) i a l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Hi participen també altres investigadors d’aquest institut i dos investigadors vinculats al King’s College de Londres.

El projecte SCRIBA té la missió principal d’apropar la institució notarial medieval catalana i la documentació que aquesta genera a la comunitat científica internacional, però sobretot a la societat.

Entre els objectius del projecte es troben la transformació d’un corpus documental en material digital exportable; l’extracció d’informació del corpus documental mitjançant tècniques de text mining i top modeling per a dibuixar el retrat social del període; fer anàlisis comparatives de la producció documental de diferents escrivanies per tal d’establir paràmetres identitaris diferencials de gènere i integració social; i finalment donar a conèixer la vida quotidiana i les formes d’organització social a la Catalunya medieval a través de l’estudi del patrimoni documental i la seva difusió.

Aquest últim objectiu s’assolirà a través de la creació d’eines per a la difusió del coneixement històric. Així, a més d’una base de dades per a la recopilació de la informació es vol elaborar un conjunt d’eines virtuals entre les quals destaca SCRIBA Virtual, una reconstrucció virtual d’una escrivania que permetrà veure els diversos elements que la componen per mostrar el seu funcionament.  Una altra eina, SCRIBA Gaming, pretén ser un espai amb jocs i activitats didàctiques que permetin veure el funcionament de la societat medieval a partir d’algunes tipologies documentals.

La convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa finança projectes de recerca desenvolupats per investigadors de les universitats i centres de recerca de Catalunya per tal d’impulsar la recerca científica d’excel·lència al nostre país i acostar la ciència a la societat, fent-la partícip dels avenços científics i dels beneficis humans i socials.