‘El tesoro del “Vita”. La protecció i l’espoli del patrimoni històric-arqueològic durant la Guerra Civil’

S’ha publicat el llibre  El tesoro del «Vita». La protección y el expolio del patrimonio histórico-arqueológico durante la Guerra Civil (Publicacions i Edicions de la UB , 2014), de Francisco Gracia i Glòria Munilla.

La investigació exhaustiva -dos anys i mig de treball en arxius de Madrid , Mèxic i Tel Aviv -dels professors Gracia i Munilla posa al descobert de manera incontrovertible que el govern de la Segona República va utilitzar materials i col·leccions que formaven part del tresor artístic i arqueològic nacional per constituir un fons de recursos destinats a finançar l’exili. La conversió d’aquests materials i l’ús donat als fons obtinguts demostra una densa trama d’interessos que es perllonga des del final de la guerra fins a la transició .

El Tesoro del “Vita”  és un llibre polèmic que, lluny de tendències revisionistes que s’afanyen a tergiversar la història de la Segona República, la Guerra i el franquisme des de pressupòsits més ideològics que historiogràfics, realitza una investigació exhaustiva per treure a la llum fets amagats durant molts anys per dirigents republicans: misèries personals, malbaratament i gestions opaques de fons públics que van començar just iniciada la Guerra Civil, en l’estiu de 1936, i que es van anar perllongant durant tot el franquisme fins a arribar a les eleccions de 1977 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.