La Facultat en moviment

Aquest mes de maig hem volgut indagar en els vestigis digitals guardats a l’aplicació de Google Maps sobre la Façana de la Facultat:

Google Street View de Google Maps ens ofereix la possibilitat de contemplar l’evolució de l’accés a la Facultat des del carrer Montalegre a través de diverses panoràmiques. En concret deu instantànies des del 2008 ens permeten apreciar el dinamisme imparable d’aquesta part de la ciutat de Barcelona: vianants, bicicletes, motos, cotxes i furgonetes van desfilant teixint un paisatge urbà incansable.

Street View compon una visió de 360° a partir de les imatges que enregistra periòdicament la flota de Google Maps.