La Història del cinema a la Facultat

El maig de 1983 el Ministeri d’Interior i la generalitat de Catalunya van aprovar la creació d’una nova associació professional, el Centre d’Investigacions Film-Història dirigida pel Dr. Caparrós, doctor en Història del Cinema, actualment professor emèrit d’aquesta Facultat.

L’equip en els seus orígens estava integrat per José Antonio Soler, cap de la secció de Documentació i Arxius, Manuel Puig com a cap d’Activitats i Serveis Cinematogràfics, José del Castillo encarregat de la Vídeo-Filmoteca de l’associació i Santiago Pozo, delegat a Madrid.

Els objectius que Film-Història ha perseguit i segueix perseguint en l’actualitat són promoure activitats culturals entorn la difusió del Setè Art, fomentar les investigacions del fenomen fílmic així com la cooperació amb organismes internacionals.

El llegat d’aquests més de 30 anys és molt variat: congressos, cursos, tallers, exposicions, llibres, i la revista especialitzada Filmhistoria, entre d’altres activitats.

Actualment el Centre es troba situat al Laboratori 4116 de la 4a planta de la Facultat, des d’on segueix, tal com es descriu en la seva web, “utilitzant el film com a eina de recerca escaient per aprofundir en l’humanisme i les ciències socials, considerant-lo com a testimoni de la societat, reflex de les mentalitats i retrat de l’evolució del món contemporani”.

 

cronica_abril