Llegides 122 tesi en el curs 2016/17

L’Oficina de Doctorat de la Facultat de Geografia i Història informa que s’han llegit 122 tesis doctorals a la Facultat durant el curs 2016/17, dues més que el curs passat. Això constata l’augment de més del 200%, de les lectures de tesi des de fa dos cursos acadèmics.

En concret, a la facultat s’han llegit les següents tesis de cada programa de doctorat:

Programes Antics Números de lectures
 Societat i cultura  35
 Història de l’Art  11
 Estudis Avançats en Antropologia  11
 Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental  25
 Gestió de la Cultura i el Patrimoni  33
 TOTAL  85

 

Programes Nous Números de lectures
 Societat i cultura  26
 Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental  8
 Cultures Medievals  3
 TOTAL  37

Com veiem en les dades, aquest augment s’entén pel gruix de tesis dels programes de doctorat antics, ja que aquest setembre de 2017 finalitzava la pròrroga que l’Escola de Doctorat havia acordat per a l’extinció dels citats programes. Així i tot, aquests nombres no fan més que mostrar l’extensa activitat de recerca que es duu a terme a la Facultat.