Moratòria de l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua

Tal com ha informat la Universitat de Barcelona amb el seu comunicat del dia 8 de maigel Parlament de Catalunya va aprovar el dijous 4 de maig una moratòria de quatre anys en l’exigència als estudiants universitaris d’obtenir el nivell B2 d’una tercera llengua com a requisit per graduar-se.

La Universitat de Barcelona se suma a aquesta proposta de moratòria, tal com han fet pràcticament totes les universitats de Catalunya, perquè considera que aplicar-ho aquest any seria precipitat. Tot i això, l’alumnat que disposi de la documentació acreditativa d’un nivell B2 o superior d’Anglès, Francès, Alemany o Italià, pot aportar-la (original i fotocòpia en color) a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat perquè consti en el seu expedient i en el Suplement Europeu al Títol (SET). Podeu consultar les certificacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya.

L’alumnat que no disposi del nivell o de la certificació adequada, però vulgui que consti en el seu expedient l’assoliment del nivell B2 d’una tercera llengua, caldrà que ho resolgui i aporti la documentació abans de sol·licitar el títol de graduat. Podeu consultar informació de les diferents opcions al web del Programa Parla3.