Pilar Gené: “Haurem de planificar el màxim de processos de gestió de la Secretaria, perquè es puguin realitzar en línia”

Pilar Gené Pinós és la nova cap de Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat des de l’1 de febrer d’aquest any. Per tal de donar-li la benvinguda i presentar-la a la comunitat universitària li dediquem l’entrevista d’aquest mes de març a l’InfoGiH.

 

1.- Per a començar, perquè no ens expliques com vas començar a treballar a la Universitat de Barcelona i quina ha estat la teva trajectòria?

Vaig començar a treballar a la UB com a auxiliar administrativa el setembre de 1986 a la Secretaria de Biologia i al cap de vuit mesos vaig incorporar-me al Servei de Gestió Acadèmica, on vaig romandre fins al gener de 1990, que vaig guanyar una plaça de superior categoria al Departament de Cultura de la Generalitat.

El gener de 1992, per motius de conciliació de la vida laboral i familiar, reingresso a la UB i sóc destinada al Servei de Personal, per idoneïtat amb els estudis que estava finalitzant de Graduat Social. Dins l’Àrea de Recursos Humans ocupo diferents llocs de treball (concursos de PAS, Suport administratiu al cap del Servei, Secretària de la comissió de PAS del Consell de Govern, Tècnica de Relacions Laborals…) i accedeixo per promoció interna a l’escala administrativa (any 1999) i a l’escala de tècnic de gestió (any 2006).

El setembre del 2013 faig un salt important cap a l’àrea acadèmica passant a desenvolupar el lloc de treball de cap de Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, fins a l’1 de febrer d’enguany, que guanyo per concurs de mèrits  la plaça de cap de Secretaria de la Facultat de Geografia i Història.

 

2.- A vegades la comunitat universitària no és conscient de tota la vostra feina, quines són, exactament, les tasques que realitza la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat? Quant de personal hi treballa?

Les tasques que es desenvolupen són moltes i ben diverses. Tals com:

  • – Donar suport als òrgans de govern de la Facultat i ensenyaments
  • – Informar, orientar i donar suport a l’alumnat
  • – Donar suport a l’elaboració i modificació de plans d’estudi
  • – Processos de gestió acadèmica: programació i oferta acadèmica, captació i acollida de l’alumnat de nou accés, accés a màsters, postgraus i doctorat, matrícula, convalidacions i reconeixement de crèdits, beques, títols i premis extraordinaris
  • – Gestió de les pràctiques i de les tesis doctorals
  • – Gestionar convenis de mobilitat nacional i internacional
  • – Gestió de les actes d’avaluació dels ensenyaments
  • – Actualitzar el contingut acadèmic del web de la Facultat

A la Secretaria som una plantilla de 13 persones, a més d’un parell de reforços puntuals.

 

3.- Provens de la Secretaria de Biblioteconomia on també eres la cap, quines diferències has notat amb la nostra facultat?

D’entrada, la gran diferència és el volum. He passat d’una secretaria petita a una gran. Els processos que es desenvolupen són els mateixos, però en aquest cas cal una major organització dels recursos existents.

 

4.- Quines creus que són les mancances que calen resoldre avui en dia a la Facultat en relació amb la Secretaria d’Estudiants i Docència?

Ara com ara, i de cara a la nova estructura administrativa que proposa la UB per a les secretaries acadèmiques, s’han d’assumir funcions relacionades amb els processos de qualitat: verificació, seguiment, modificació i acreditació dels ensenyaments. Falta formació en aquest àmbit per tal que el personal pugui desenvolupar aquestes tasques. També cal reforçar el suport a la mobilitat internacional.

 

5.- Una de les funcions de la Secretaria és la gestió de les matrícules de l’alumnat. En aquest sentit, quina opinió et mereix la situació actual de les taxes universitàries i les beques?

Les taxes universitàries establertes a Catalunya són molt elevades en comparació amb les de la resta de l’estat espanyol. Aquesta situació es manté des del curs 2012-13, quan el govern català va augmentar els preus de manera considerable. La beca general del Ministeri ha endurit els requisits per obtenir-la i de vegades ens trobem amb casos que queden fora de cobertura encara que tinguin necessitat. La Generalitat ha complementat l’ajut amb la beca Equitat que minora el preu per crèdit en funció de la renda familiar. Finalment, la UB amb el programa propi BKUB intenta arribar a cobrir situacions que no contemplen la resta de convocatòries d’ajuts.

 

6.- La reforma de l’estructura universitària replanteja les unitats de gestió, entre elles les secretaries. Com penses que s’hauria d’organitzar concretament la Secretaria de la Facultat?

D’acord amb la reforma organitzativa de la UB la Secretaria de la Facultat s’estructurarà en tres oficines: Unitat de Suport Academicodocent , Oficina de Graus i Oficina de Màsters i Doctorat. La primera, a part de les funcions pròpies que tindrà, haurà de dirigir i coordinar la gestió acadèmica de les altres dues.

 

7.- Ja per acabar, en el teu parer, quins creus que seran els principals reptes de futur que haurà d’afrontar la Secretaria?

Com a repte de futur, penso que haurem de planificar el màxim de processos de gestió de la Secretaria, perquè es puguin realitzar en línia. Ja s’està treballant per avançar en aquest sentit. També haurem d’organitzar millor els recursos de què disposem per ser el màxim d’efectius i competitius en l’àmbit universitari i haurem de mantenir una anàlisi continuada de la feina que es fa per poder seguir un procés de millora de la nostra feina.