Projecte de recerca CITISPYCE

La lluita contra les desigualtats socials mitjançant estratègies innovadores des de (i per als) joves a les ciutats d’arreu d’Europa

Citispyce3La Unitat d’Investigació Social Europea (ESRU) del Departament d’Antropologia Social de la UB ha començat a treballar en un innovador projecte de recerca comparativa europea anomenada CITISPYCE. En aquesta investigació s’estudien les desigualtats socials que viuen els joves en risc d’exclusió, i les estratègies d’accions socials que sorgeixen per tal de superar aquestes situació, especialment, en temps de crisi. Cal assenyalar que les esmentades estratègies no només van adreçades sinó que també provenen dels joves de les ciutats d’arreu d’Europa. El projecte, liderat per la Dra. Olga Jubany, professora de la UB i directora de la ESRU, està finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea per a les Ciències Socials i Humanitats.

La recerca té una durada de tres anys i mig, i pretén mostrar l’impacte desproporcionat de la crisi econòmica sobre els joves. En aquest sentit cal destacar, entre d’altres, l’elevada taxa d’atur i els reptes que suposen les grans retallades en les provisions socials gaudides per generacions anteriors. Prenent com a punt de partida la perspectiva etnogràfica, des de la tradició antropològica, la investigació s’endinsa en la realitat que viuen els joves d’entre 16 i 24 anys, de 10 ciutats arreu d’Europa. Tanmateix indaga sobre aquelles estratègies que s’estan desenvolupant en aquests contextos locals per fer front a les desigualtats socials. Això implica una anàlisi de les experiències dels joves en un entorn concret, i l’estudi de com part d’aquestes són articulades i canalitzades com a mecanismes de resiliència per els propis joves, amb el suport, o no, de les autoritats locals o del tercer sector. Les iniciatives comprenen un gran ventall d’estratègies molt diverses; des d’aquelles que busquen a promoure l’activitat econòmica, l’entrada al mercat de treball i assegurar la distribució eficaç dels serveis; o les dirigides per la comunitat per impulsar les oportunitats de participació plena en la vida social.

El projecte tot just acaba d’arrencar i la primera actuació ha estat l’organització des d’aquesta facultat el Methodology Workshop, comptant amb tot el consorci internacional. Durant aquesta fase inicial la recerca es centra en realitzar una anàlisi comparativa de les desigualtats socials que viuen els joves en deu ciutats europees. Aquest primer pas ens permetrà identificar els reptes específics als que s’enfronten els joves en risc d’exclusió i discriminació des d’una aproximació interseccional que té en compte l’origen, el gènere, l’educació i la situació d’habitatge, entre d’altres, en cada context. Alhora, examina la implicació dels diferents nivells de govern vers aquests joves; i el suport específic que es proveeix a les accions proposades des d’aquest grup. Un altre dels aspectes més innovadors d’aquest projecte rau en la incorporació de la perspectiva aplicada a la recerca, a fi d’identificar accions específiques d’innovació social i evidències en l’intercanvi d’experiències entre les ciutats. Tot això permetrà, alhora, avaluar fins a quin grau aquestes estratègies poden ser considerades com a socialment innovadores, i explorar fins a quin punt aquestes estratègies poden ser transferibles arreu d’Europa.

El consorci d’investigació és de caràcter multidisciplinari. A més s’inclouen organitzacions no acadèmiques com ONGs i ajuntaments de les ciutats d’Atenes, Barcelona, Birmingham, Brno, Hamburg, Cracòvia, Malmö, Rotterdam, Sofia i Venècia. La UB, recolzada per l’equip de la ESRU, és la responsable de la coordinació científica del projecte, i la recerca inclou el següent consorci internacional:

   • Universitat de Barcelona (ES)
   • Aston University (UK)
   • Hamburg University of Applied Sciences (DE)
   • Malmö University (SE)
   • City of Malmö (SE)
   • Masaryk University (CZ)
   • Krakow University of Economics (PL)
   • Krakow City (PL)
   • Birmingham City Council (UK)
   • PlusConfidence (NL)
   • International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations (BG)
   • Kendro Merimnas Oikoyenias Kai Pediou (GR)

 

+ Info