Projecte: “Mapa de los oficios de la escultura, 1775-1936. Profesión, mercado e instituciones: de Barcelona a Iberoamérica”

gracmon

El Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis (GRACMON) del Departament d’Història de l’Art ens apropa un dels projectes que té en marxa actualment.

Es tracta de “Mapa de los oficios de la escultura, 1775-1936. Profesión, mercado e instituciones: de Barcelona a Iberoamérica” (HAR2013-43715-P), en què la Investigadora Principal (IP) és Cristina Rodríguez Samaniego.

El projecte busca aprofundir en l’estudi i comprensió de l’escultura moderna i els oficis relacionats amb aquesta, durant el període 1775-1936, prenent com a base de l’anàlisi la ciutat de Barcelona en el context espanyol, i incidint en les seves relacions amb Amèrica llatina.

Es persegueix l’objectiu de contribuir a la comprensió dels mecanismes productius i estructures comercials que van vertebrar aquesta activitat professional, des d’una òptica nova i integradora. El projecte se centra en la pràctica de la disciplina i el seu context, tallers, negocis, institucions, centres de formació i promoció, xarxes i infraestructures de distribució, que van permetre el seu desenvolupament en època moderna i que van contribuir a la transformació i industrialització de la producció artística. Es busca, a més, aprofundir en les xarxes i bases socioeconòmiques que expliquen la importància estratègica dels oficis de l’escultura en la societat d’època moderna, donant raó de les seves arrels i posterior evolució, com a base de l’orientació actual d’aquesta activitat. Així mateix, s’estudien els processos de transferència i difusió d’aquest marc cap a Amèrica llatina, en un moment crucial de desenvolupament dels nous estats nacionals americans, en els quals el model espanyol va revestir especial rellevància.

La investigació aquí proposta és realitzada per un grup d’investigadors de composició internacional i de trajectòries científiques inscrites en disciplines complementàries, des de la història de l’art i del disseny, fins l’estètica i l’arquitectura i urbanisme. Per al projecte és fonamental l’atenció a la transcendència dels contactes i influències entre marcs geogràfics concrets, en un moment d’especial desenvolupament dels oficis escultòrics i de creació i consolidació de noves infraestructures i institucions artístiques, en què tant els mercats com les tendències de consum particulars es veuran modificats. El projecte contribueix als estudis al voltant dels processos de transferència dels nostres paradigmes plàstics, culturals i de mercat a l’estranger.

Un dels objectius principals del projecte està vinculat a la pròpia metodologia de treball, basada en la utilització i aprofitament de les eines TIC aplicades a la investigació (e-research), per la seva versatilitat en el camp de la gestió col·laborativa d’informació i bases de dades, així com per les seves possibilitats en la publicació i consulta dels resultats en línia i la conseqüent difusió d’aquests.