Publicada “La UB en xifres”, un resum de l’activitat acadèmica de la Universitat

La UB en xifres resumeix l’activitat acadèmica de tot un curs,  recollint els principals indicadors en docència, recerca i transferència així com en administració, serveis i pressupost.

El document situa, mitjançant taules i infografies, les principals magnituds de la UB, des dels 662.774 metres quadrats de superfície construïda dels diferents centres de la Universitat fins a la ubicació dels campus, així com la distribució en ingressos i despeses dels 370.669.900 euros de pressupost. S’hi desglossa l’activitat docent amb les xifres d’alumnes segons facultats i àrees de coneixement i s’hi troben dades com la valoració que fan aquests estudiants dels seus docents: els matriculats en estudis de grau valoren el professorat amb un 7,28 sobre 10 i els alumnes de màster universitari, amb un 7,83.

Entre totes les dades, podem destacar que la Universitat de Barcelona representa un 30 % dels alumnes de grau del sistema universitari català i ha estat triada en primera opció per un 31,31 % dels alumnes que inicien aquest curs els estudis superiors. O la taxa del rendiment dels estudiants de grau i de màster, que és, respectivament, del 84 % i 95 % de crèdits superats respecte als matriculats.

En alguns casos, es mostra també l’evolució de les dades, com en el cas dels fons de recerca: s’hi detallen els fons captats en diferents convocatòries en els darrers tres anys (més de 88 milions d’euros el 2017). També es poden trobar els contractes de transferència que s’han signat a través de la Fundació Bosch i Gimpera, per valor de gairebé 11 milions d’euros l’any 2017, o el valor de l’equipament dels Centres Científics i Tecnològics de la UB: 42 milions d’euros.

Hi ha xifres que donen idea de la internacionalització de la UB, com ara la de la signatura de convenis amb 121 de les 200 millors universitats del món (segons el Times Higher Education). En el capítol de serveis es pot llegir que els fons de monografies de la Biblioteca és de 1.696.322 i, en l’àmbit de la cultura, que gairebé 5.000 persones han participat en visites guiades a l’Edifici Històric.

D’aquesta publicació institucional actualment s’editen 1.250 exemplars en català, 1.400 en castellà i 1.600 en anglès. Elaborat pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicat per Edicions UB, La UB en xifres és un document àgil i sintètic de presentació de la Universitat que es pot usar en congressos i trobades tant nacionals com arreu del món. D’altra banda, també és una carta de presentació de la Universitat per al públic visitant de l’Edifici Històric, que en pot agafar exemplars en els expositors de l’entrada principal.

Via NotíciesUB